S-A SEMNAT CONTRACTUL DE LUCRĂRI PENTRU 12 UNITĂŢI LOCATIVE DESTINATE MEDICILOR

În vederea realizării obiectului de investiţie, în data de 17 martie 2017 între Agenţia Naţională de Locuinţe (ANL) şi asociaţia SC OLCOCONS SRL Brăila (executant) şi SC ARHIPOLIS SRL Brăila (proiectant) a fost semnat contractul de proiectare şi execuţie.
Vorbim despre un număr de 12 unităţi locative destinate tinerilor specialişti în sănătate care se vor construi pe terenul fostei unităţi militare aflată pe strada Independenţei.
Conform HG nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, în structura devizului general al unui obiectiv de investiţie se cuprinde şi costul aferent realizării lucrărilor tehnico-edilitare şi a sistematizării verticale.
În cadrul contractului nr.300 din 14.10.2016 legal încheiat între ANL, Consiliul Judeţean Călăraşi şi Direcţia de Sănătate Publică din Călăraşi, pentru transmiterea terenului în suprafaţă de 2.040,88 mp, se menţionează că unitatea administrativ teritorială Călăraşi, prin Consiliul Judeţean, realizează lucrări de drumuri, lucrări necesare asigurării cu utilităţi şi dotări tehnico-edilitare a construcţiilor de locuinţe.