S-AU APROBAT INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI PENTRU LOCUINŢE DE SERVICIU

Consilierii județeni au aprobat indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Locuinţe de serviciu şi reţele tehnico-edilitare (alimentare cu apă, canalizare, gaze naturale, electrice) şi circuite carosabile, pietonale, amenajare spaţii verzi, B-dul Nicolae Titulescu nr. 1 bis, Municipiul Călăraşi – faza SF, inclusiv taxe, avize”.Suprafaţa terenului = 1522,67 m.p. (respectiv 1522,15 m.p., aşa cum rezultă din măsurătorile cadastrale).
Construcţia este un bloc prevăzut cu 30 de apartamente: Subsol Tehnic+P+4E, repartizate, câte 6/etaj, astfel:
– 1 gasonieră;
– 1 apartament de 3 camere;
– 4 apartamente de 2 camere;
Aria construită desfăşurată = 2805,32 m²;
Lucrări tehnico-edilitare:
– Alei carosabile: 360,38 m²;
– Alei pietonale: 125,24 m²;
– Împrejmuirea terenului: 107,39 m²;
– Amenajarea zonei verzi: 221,61 m²;
– Amenajare dale parcări înierbate: 353,58 m²;
– Platformă betonată gunoi: 15,75 m².
Valoarea totală a investiţiei, conform Devizului general, este 5.493.112,88 lei fără T.V.A. Reprezentarea 3D a obiectului de investiții a fost supusă atenției consilierilor județeni.vlcsnap-2018-06-29-14h53m32s949

vlcsnap-2018-06-29-14h54m19s501