„SAFE SUMMER”, ediţia a II-a

Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog (CPECA) Călăraşi implementează, în perioada 11 iulie – 16 septembrie 2016, în centrele de agrement şi alte spaţii publice de petrecere a timpului liber din municipiul Călăraşi, proiectul local de prevenire a consumului de droguri „SAFE SUMMER”, ediţia a II-a.
Acesta se derulează în parteneriat cu Direcţia Judeţeană pentru Sport si Tineret Călăraşi, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Călăraşi, Fundaţia Judeţeană pentru Tineret Călăraşi, Direcţia de Sănătate Publică Călăraşi şi Crucea Roşie Călăraşi,
Scopul proiectului urmăreşte creşterea nivelului de informare şi conştientizare a 650 de persoane cu vârsta cuprinsă între 14 şi 50 de ani, care frecventează centrele de agrement şi alte spaţii publice de petrecere a timpului liber din municipiul Călăraşi, în perioada iulie septembrie 2016.
În cadrul proiectului vor fi organizate, săptămânal, întâlniri cu tinerii şi adulţii care frecventează centrele de agrement din municipiul Călăraşi.
Vor fi distribuite de către voluntarii CPECA şi voluntarii Crucea Roşie materiale educative pentru informarea tinerilor cu privire la implicaţiile, simptomele şi consecinţele consumului de droguri, modalităţi de petrecere a timpului liber.
De asemenea, vor fi organizate două concursuri sportive cu tematică antidrog „Safe Summer Cup”, ca alternativă la consum, precum şi două activităţi de tip „Safe nights”, adresate tinerilor ce frecventează parcurile şi alte spaţii publice de petrecere a timpului liber.
Discuţiile interactive dintre specialişti şi cei prezenţi la activităţi vizează şi identificarea alternativelor sănătoase la consumul de tutun, alcool şi droguri prin sport, precum şi alte activităţi de petrecere a timpului liber.
Proiectul „SAFE SUMMER” se încadrează în Planul de acţiune pentru implementarea Strategiei Judeţene Antidrog 2014-2020, Capitolul I A Obiectiv specific1, Activitatea 1.7.: „Implementarea unui proiect local orientat pe activităţi de petrecere a timpului liber (culturale, artistice şi sportive) ca alternativă sănătoasă la consumul de tutun, alcool, droguri şi noi substanţe psihoactive”.