SALVAŢI DRAPELUL ROMÂNIEI!

Membrii organelor de conducere executive din Asociația Națională Cultul Eroilor „REGINA MARIA” Filiala Județului CăIărași, Asociația Națională a Veteranilor de Război, Filiala Județului Călărași, Asociația Națională a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere, Filiala Județului CăIărași, întruniţi în şedinţa extraordinară astăzi 26 Februarie 2018, având ca ordine de zi „exprimarea unui punct de vedere asupra Proiectului Legislativ Plx 484″, înregistrat la Camera Senatului Romanie cu nr.B 494 din data de 19.12.2017 privind „modificarea şi completarea art.2 din Legea nr.75 din anul 1994, lege privind arborarea drapelului României, intonarea Imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu stema României de către autorităţile şi instituşiile publice”, propunere pentru care pe data de 21.02.2018 s-a dat votul final. Luând la cunoştinţă despre conţinutul acestui proiect, despre modul cum el a fost votat de către senatorii prezenţi la şedinţa din data de 21.02.2018 şi respins prin votul majoritar mai întâi din dezbaterile ce au avut loc în mass-media şi apoi prin cosultarea informaţiilor de pe site-ul „Portalul Senatului României”, am fost de acord să întocmim acest punct de vedere ca un protest faţă de respingerea Proiectului legislativ şi pe care să-l trimitem spre luare la cunostinţă Birourilor parlamentarilor din judeţul nostru şi spre publicare în mass-media locală, astfel :
– ca membri ai unor asociaţii neguvernamentale care au ca scop principal de activitate înscris în Actul de constituire şi în Statutul de organizare promovarea valorilor fundamentale ale Statului Român şi a sacrifiiciilor făcute de stramoşii noştri pentru apărarea acestora ne exprimăm mâhnirea şi nedumerirea că în acest înalt for al Parlamentului României nu s-a putut promova un proiect de modificare a unei legi prin care să se stabilească obligaţiile pe care le au autorităţile publice din judeţe şi localităţi, indiferent de regiunea istorică a României în care se află, pentru respectarea legislaţiei în vigoare şi a normelor adoptate prin hotărâri ale Guvernului României privind arborarea drapelului României şi intonarea Imnului Naţional cu atât mai mult, cu cât acest proiect legislativ se referea la măsurile pentru sărbătorirea Centenarului Marii Uniri de la 1 Decembrie;
– ne îngrijoreaza faptul că există numeroase semnaie făcute publice în mass media despre unele manifestări cu caracter antinaţional ale unor asociaţii şi cetaţeni din judeţele Harghita, Covasna si Mureş, iar unii cetăţeni români din aceste judeţe sunt nevoiţi să nu folosească limba româna în public şi nu se simt în siguranţă în locurile publice;
– ne îngrijoreaza la fel de mult şi desele luări de poziţie ale unor lideri politici şi ai unor organizaţii neguvernamentale, de naţionalitate maghiară din judeţele menţionate anterior, care aduc ofensă simbolurilor Statului Român şi Valorilor fundamnetale ale Naţiunii Române;
– având în vedere că acest Proiect legislativ urmează să fie dezbătut şi în Camera Deputaţilor din Parlament, ne exprimăm încrederea că se va dovedi înţelepciune şi voinţă politică din partea deputaţilor, indiferent de culoare politică, pentru adoptarea acestuia, spre cinstirea firească a sacrificiilor generaţiilor care au făurit România de astăzi;
– în calitatea pe care o avem în asociaţiile noastre, vom urmări şi în continuare să respectăm prevederile înscrise în Statutul nostru şi să promovăm respectul pe care îl datorează toţi cetăţenii care trăiesc pe pământul României, Ţării lor indiferent de naţionalitate sau convingeri politice sau reiigioase, spre gloria şi dăinuirea veşnică a Naţiunii Române!
Rămân mereu valabile cuvintele marelui nostru om politic Take lonescu: „Să năzuim a ajunge mai sus decât ceea ce suntem, dar să nu uitam ceea ce am fost şi să nu calomniem ceea ce suntem”.
Redactat astazi 26,02.2018 la Călăraşi, jud Călărali, cu nr.5.
Pentru conformitate, semnăm,
Preşedinteie Asociaţiei Veteranilor de Război, Filiala jud. Călăraşi, Col. (rtg.)MARDARE DUMITRU
Preşedintele Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor, Filiala jud. Călăraşi, Col. (rtg.) DRAGU NICOLAE
Preşedintele Asociaţiei Naţionale a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere din M.Ap.N., Filiala jud. Călăraşi, Col. (rtg.) POPESCU VLADIMIR