SANDRA ROŞCA ŞI-A DAT DEMISIA!

*Sandra Roşca (Bratu) şi-a dat demisia din motive de incompatibilitate *I s-a validat mandatul de consilier local domnului Valentin Bucioveanu

Urmare a demisiei doamnei consilier local ROŞCA SANDRA TEODORA şi a referatului constatator al primarului şi secretarului municipiului Călăraşi, nr. 53780/28.12.2017, privind încetarea calităţii de consilier local şi declararea ca vacant a unui loc de consilier local, Consiliul Local a iniţiat proiectul de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al doamnei ROŞCA SANDRA TEODORA. PNL Călăraşi a comunicat supleantul care întruneşte condiţiile legale pentru a–i fi validat mandatul de consilier local – domnul Valentin Bucioveanu. Proapătul consilier local a depus jurământul în plenul şedinţei din 31 ianuarie.pag3