SĂPTĂMÂNA „ŞCOALA ALTFEL”, LA COLEGIUL AGRICOL ”SANDU ALDEA” CĂLĂRAŞI

În săptămâna 27-31 martie, s-a desfăşurat programul numit „Şcoala altfel”, dedicat activităţilor educative extracurriculare şi extraşcolare. Cadrele didactice de la Colegiul Agricol ”Sandu Aldea” au proiectat activităţi atractive şi variate, derulate în contexte nonformale.
În cadrul proiectului şcolar ”Să învăţăm altfel”, au fost facilitate activităţi educaţionale cu următoarele caracteristici: transdisciplinaritate; de învăţare prin experienţă; proiectate în parteneriat cu elevi, părinţi, instituţii, operatori economici. Activităţile derulate au venit în completarea experienţelor de învăţare, amplificându-le componenta de dezvoltare socio-emoţională şi legătura cu viaţa de zi cu zi. Proiectul a vizat următoarele obiective: dezvoltarea competenţelor elevilor de a comunica asertiv, de a colabora şi a se integra în grup; stimularea colaborării dintre şcoală, familiile elevilor şi instituţiile cu sarcini educative ale comunităţii locale; educarea elevilor în spiritul adoptării unor obiceiuri sănătoase.
Colegiul a fost vizitat de elevii claselor a VIII-a, de la Şcoala Gimnazială ”Mircea Vodă”, iar domnul director, prof. dr. Melente Adrian Gabriel, a prezentat oferta de şcolarizare 2017-2018.
Activităţile culturale apreciate de elevii colegiului au fost: Arta cinematografică (vizionare film ”Bacalaureat” la cinematograf 3D Călăraşi); Muzeele, spaţii şi timpuri descoperite (vizită la muzeu, la Direcţia pentru Cultură Călăraşi); Folclorul românesc autentic; Datini şi obiceiuri etc.
Atelierele de creaţie au avut diferite teme (ornamente specifice primăverii, pictare icoane, încondiere ouă, realizare felicitări şi aranjamente din flori) şi au urmărit dobândirea unor abilităţi de practicare a tehnicilor de confecţionare a produselor şi stimularea creativităţii elevilor.
Elevii s-au implicat activ în acţiunea de voluntariat “Nouă ne pasă!”, conştientizând că prezenţa lor atât la Complexul de Servicii Sociale pentru Copil şi Familie ”S.E.R.A.”, cât şi la Căminul de Bătrâni ”Sf. Antim Ivireanul”, a contribuit la binele comunitar şi la formarea unui comportament prosocial.
Rolul activităţilor educative desfăşurate a fost să dezvolte abilităţi personale şi sociale. Dintre aceste tipuri de activităţi, exemplificăm:
-Democraţia valoare perenă a umanităţii (dezbatere)
-Adolescenţă fără violenţă (dezbatere, vizionare material, discuţii cu reprezenanţii I.P.J. Călăraşi)
-Mişcare şi alimentaţie sănătoasă
-Salvezi dacă ştii să acţionezi! (informaţii despre acordarea primului ajutor)
-Cum acţionăm în cazul unor calamităţi naturale? (măsuri de acţiune, întâlnire cu reprezentanţii I.S.U.)
-Motivaţie şi flexibilitate în elaborarea traseului profesional (întâlnire cu reprezentanţii Direcţiei Agricole Călăraşi)
-Imaginea de sine (activitate desfăşurată cu sprijinul Alinei Petcu, trainer, coach, speaker).
Activităţile interactive au avut un impact pozitiv asupra participanţilor şi au prilejuit schimburi interesante de opinii.