SCANDAL NAŢIONAL- PESTE 1 MILION DE EURO, DAUNE, LA CĂLĂRAŞI!

SCANDAL! CE NU AU VRUT SĂ AUDĂ CONSILIERII JUDEŢENI!… MIX MUSIC A DAT ÎN JUDECATĂ CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI!
*Daune de peste 1 milion de euro! *De-abia de acum începe balamucul!…

Ceea ce s-a întâmplat în şedinţa pe luna martie a Consiliului Judeţean Călăraşi, la final, poate fi încadrat în orice zonă de interes- diferenţa ţinând de unghiul de abordare. Fiecare a văzut lucrurile, în felul lui. Cert este că, conform normelor legale, instituţiile de spectacol care a fost atacată în şedinţa Consiliului Judeţean anterioară a solicitat, în mod firesc şi normal, să-şi prezinte şi punctul său de vedere. Intuind că s-ar putea să nu fie lăsaţi să vorbească, cei de la Mix Music au pregătit o mapă cât o teză de doctorat, pe care au pus-o la dispoziţia tuturor consilierilor judeţeni. Ca să ştie despre ce este vorba! Aşa cum unii au anticipat, lucrurile s-au desfăşurat într-o asemenea măsură (bine organizat, de altfel…) încât reprezentantul Mix Music nu a putut să-şi transmită mesajul, în şedinţă! A fost ultima încercare a lui Mix Music (de altfel, compania de avocatură pe care a angajat-o îi solicitase nici măcar să mai facă acest demers), imediat după cele întâmplate, Mix Music adresându-se instanţei pentru daune uriaşe- peste 1 milion de euro! Noi rămânem la mijloc, nu ţinem cu nimeni, urmărim cu interes, dar dacă va fi să câştige Mix Music, nu credem că este normal ca din banii comunităţii să se ducă pe gârla Borcei peste 1 milion de euro, numai pentru că cineva a avut această ambiţie! Vom reveni, că avem cu ce!…

vlcsnap-2017-03-31-14h11m00s478

Subscrisa, Compania Artistica Mix Music Show SRL, cu sediul in Stefanestii de Jos, strada Europa nr. 8, bloc M2, etajul 6, apartament 605, judetul Ilfov, reprezentata legal de Gavrila Marius in calitate de Director Artistic, va supunem atentiei urmatoarea

Solicitare de continuare a Acordului – cadru de servicii 2143 din 14.11.2014

Conform Acordului cadru de servicii nr. 2143 din 14.11.2014, incheiat intre subscrisa si Centrul Cultural Judetean Calarasi, Compania Artistica Mix Music Show SRL s-a obligat ca, in baza contractelor subsecvente ce urmau a se incheia, sa presteze serviciile de organizare de evenimente culturale, pe durata unei perioade de 36 de luni. La randul sau, Centrul Cultural Judetean Calarasi s-a obligat sa achizitioneze de la subscrisa serviciile de organizare de evenimente culturale si sa nu initieze, pe durata acordului cadru de servicii, o noua procedura de atribuire, atunci cand intentioneaza sa achizitioneze servicii care fac obiectul acordului cadru de servicii referentiat, cu exceptia cazului in care subscrisa ar declara ca nu mai are capacitatea de a le furniza.
Acordul cadru de servicii a fost executat conform obligatiilor asumate, fiind derulat in conditii exceptionale pana in anul 2016 inclusiv. Prin adresa emisa sub nr. 55 din 30.01.2017, avand in vedere pasivitatea Centrului Cultural Judetean Calarasi in executarea acordului cadru de servicii, subscrisa a solicitat acestuia din urma o intalnire in vederea stabilirii detaliilor necesare desfasurarii evenimentelor aferente anului 2017. Prin adresa 299 din 07.02.2017, ni s-a comunicat faptul ca, raportat la imprejurarea ca bugetul Centrului Cultural Judetean Calarasi nu a fost inca aprobat , este prematura o discutie in legatura cu evenimentele culturale care fac obiectul acordului cadru de servicii 2143 din 14.11.2014, pentru ca in data de 13.03.2017 sa ni se comunice prin adresa 626 faptul ca, incepand cu data de 15.03.2017, Centrul Cultural Judetean Calarasi isi va inceta activitatea, conform Hotararii nr. 23 din 28.02.2017 a Consiliului Judetean Calarasi.
Analizand insa Hotararea nr. 23 a Consiliului Judetean Calarasi, se observa faptul ca, in realitate, prin acelasi act, concomitent cu incetarea activitatii Centrului Cultural Judetean Calarasi, s-a aprobat infiintarea Centrului Judetean de Cultura si Creatie Calarasi. Totodata, s-a stipulat expres faptul ca personalul Centrului Cultural Judetean Calarasi se va prelua de Centrul Judetean de Cultura si Creatie Calarasi, precum si faptul ca patrimoniul Centrului Cultural Judetean Calarasi se transmite Centrului Cultural Judetean de Cultura si Creatie Calarasi, prin protocol de predare primire. Nu se poate afirma ca prin schimbarea denumirii, obligatiile asumate de Centrului Cultural Judetean Calarasi inceteaza.
Cu alte cuvinte, in fapt, activitatea Centrului Cultural Judetean Clarasi va fi continuata de Centrul Judetean de Cultura si Creatie Calarasi. Aceasta situatie juridica este de necontestat si rezulta din analiza Regulamentului de organizare si functionare aprobat pentru noua entitate, care conicide cu cel aferent entitatii vechi. Mai mult, obiectul de activitate al celor doua entitati este identic. De altfel, nici nu ar putea fi altfel, avand in vedere ca activitatea fiecareia dintre cele doua Centre Culturale Judetene (unul actual, celalat cu activitatea incetata in baza hotararii consililui judetean) se circumscrie prevederilor OUG 118/2006 privind infiintarea, organizarea si desfasurarea asezamintelor culturale.
Redam mai jos obiectul de activitate al Centrului Cultural Judetean Calarasi, astfel cum apare, si astazi, mentionat pe site-ul Consiliului Judetean Calarasi, precum si obiectul de activitate al entitatii nou infiintate, Centrul Judetean de Cultura si Creatie Calarasi, conform propriei pagini de internet a acestuia din urma:
-Principiul protejării patrimoniului cultural Judeţean;
-Cercetarea stadiului actual al tradiţiilor şi al creaţiei populare specifice fiecărei zone etnofolclorice a judeţului;
-Protejarea şi tezaurizarea valorilor reprezentative ale creaţiei populare contemporane, constituind banca de date şi valori;
-Coordonarea metodologică a activităţii aşezămintelor culturale la nivel judeţean, respectiv cămine culturale, case de cultură, universitaţi populare;
-Elaborarea unor programe de valorificare a tradiţiilor locale şi stimularea creativităţii în toate genurile artei interpretative neprofesioniste;
-Elaborarea unor proiecte atractive şi utile de educaţie permanentă;
-Conservarea si transmiterea valorilor morale, artistice şi tehnice ale comunitaţii locale, precum şi ale patrimoniului cultural naţional şi universal;
-Păstrarea şi cultivarea specificului zonal;
-Stimularea creativităţii şi talentului;
-Cultivarea valorilor şi autenticităţii creaţiei populare contemporane şi artei interpretative neprofesioniste în toate genurile muzica, coregrafie, teatru etc;
-Desfăşurarea unor programe adecvate intereselor şi preocupărilor locuitorilor, de petrecere a timpului liber, valorificând si obiceiurile tradiţionale din comunitatea respectivă;
-Dezvoltarea schimburilor culturale pe plan judeţean, naţional si internaţional.
Rezulta asadar, fara putinta de tagada, de institutia de cultura nou infiintata este succesorul legal in drepturi si obligatii a centrului cultural vechi, fiind tinuta la a respecta angajamentele acestuia din urma.
Va atragem atentia asupra faptului ca acordul cadru de servicii este in continuare in vigoare, producandu-si efectele pana la data de 14.11.2017. Faptul ca s-a procedat la incetarea activitatii Centrului Cultural Judetean Calarasi, concomitent cu infiintarea Centrului Cultural Judetean de Cultura si Creatie Calarasi, nu presupune ca acordul cadru de servicii a incetat. Centrul Cultural Judetean de Cultura si Creatie Calarasi nu este decat succesorul legal in drepturi si obligatii al Centrului Cultural Judetean Calarasi, entitatea nou-infiintata fiind tinuta la a respecta obligatiile asumate de predecesor. In conformitate cu prevederile Codului Civil continuatorul in drepturi se subroga tuturor drepturilor si obligatiilor asumate de fosta institutie de cultura.
O alta interpretare data manifestarii de vointa a Consililui Judetean Calarasi (respectiv, faptul ca a fost dipusa incetarea activitatii Centrului Cultural Judetean Calarasi pentru a nu mai onora acordul – cadru de servicii incheiat cu subscrisa si, posibil, si alte angajamente/datorii) nu poate decat reprezenta expresia unui abuz grosolan, abuz care incalca flagrant drepturile subscrisei si care denota reaua-credinta a factorilor decizionali. De asemenea, infiintarea unei noi entitati cu consecinta stergerii eventualelor datorii, poate impozite/taxe neplatite etc, in scopul producerii acestei consecinte, poate reprezenta si elementul material al unor infractiuni (evaziune fiscala, abuz in serviciu), organele in drept urmand a stabili, in concret, incadrarea juridica.
Practic, prin acest abuz a fost incalcat unul dintre principalele principii juridice cu consacrare constitutionala, respectiv principiul securitatii juridice. Astfel, Curtea Constitutionala a decis faptul ca “atunci cand o lege (n.n. hotararea de consiliu judetean este act administrativ, cu putere normativa) modifica starea legala anterioara cu privire la anumite raporturi, toate efectele susceptibile a se produce din raportul anterior, daca s-au realizat inainte de intrarea in vigoare a legii noi, nu mai pot fi modificate ca urmare a adoptarii noii reglementari, care trebuie sa respecte suveranitatea legii anterioare” .
Cu alte cuvinte, Centrul Cultural Judetean de Cultura si Creatie Calarasi este obligat sa respecte si sa isi asume obligatiile Centrului Cultural Judetean Calarasi. Prin preluarea patrimoniului de la Centrului Cultural Judetean Calarasi, Centrul Cultural Judetean de Cultura si Creatie Calarasi a preluat atat activul, cat si pasivul care il compun. Reamintim faptul ca „patrimoniul” este definit, unanim in literatura de specialitate, ca fiind „totalitatea drepturilor si obligatiilor cu valoare economica ce apartin unui subiect de drept” . In speta a avut loc o transmisiune universala a patrimoniului (care inglobeaza asadar si obligatiile patrimoniale).
Este inadmisibil ca printr-o hotarare de Consiliu Judetean sa se anihileze efectele unui acord cadru de servicii incheiat in anul 2014, acord de vointa agreat de partile semnatare a-si produce efectele pe o perioada de trei ani . In lumina deciziei Curtii Constitutionale anterior evocate, Hotararea de Consiliu Judetean nr. 23 din 28.02.2017 nu poate sa afecteze efectele produse de acordul cadru de servicii, incheiat de subscrisa in anul 2014 cu Centrul Cultural Judetean Calarasi. Hotararea nou – adoptata produce efecte numai pentru viitor.
Efectele acordului cadru de servicii incheiat cu subscrisa se produc in prezent in patrimoniul subscrisei. Astfel, subscrisa a contractat anticipat serviciile a numerosi actori, cantareti (n.n. artisti, in sens larg), pentru a putea executa acordul cadru in conditiile asumate prin caietul de sarcini. Este de notorietate faptul ca serviciile artistilor trebuie rezervate din timp, pentru a asigura prezenta acestora la evenimentele asumate prin caietul de sarcini. Subscrisa a achitat artistilor avansuri considerabile, avansuri nereturnabile, conform clauzelor contractelor incheiate cu artistii.
Prin neexecutarea din partea institutiei culturale judetene a acordului cadru de servicii, subscrisa este grav si, cel mai probabil, ireversibil prejudiciata. Va reamintim faptul ca subscrisa a devenit parte in acest acord cadru de servicii, urmare a castigarii unei licitatii publice (procedura de atribuire de servicii, desfasurata transparent, prin intermediul SEAP). In cazul neexecutarii acestui acord cadru, prejudiciile suferite de subscrisa vor fi suportate de partea culpabila in nerealizarea obiectului acordului cadru.
De asemenea, prin sustragerea de la executarea acordului cadru de servicii, se incalca un alt principiu fundamental care guverneze raporturile juridice de drept civil, respectiv principiul fortei obligatorii a contractului , care are rolul primar de a explica si ordona raportul juridic nascut intre parti ca urmare a incheierii contractului (n.n. acordul cadru de servicii), pentru ca apoi sa se poata impune ca realitate obiectiva tertilor, prin intermediul opozabilitati efectelor contractului.
Precizam ca in cazul in care nu veti da curs solicitarii subscrisei de a continua executarea acordului cadru de servicii si nu veti permite Centrului Cultural Judetean de Cultura si Creatie Calarasi sa isi execute angajamentul asumat, Consiliului Judetean Calarasi ii revine obligatia, in calitate de ordonator de credite si de autoritate sub egida careia functioneaza institutia de cultura, de a asigura executarea, pana la final, a acordului cadru incheiat de institutia culturala si subscrisa, intrucat Consiliul Judetean Calarasi, prin adoptarea Hotararii 23 din 28.02.2017, este unicul responsabil de prejudiciile create.
Totodata, va aducem la cunostinta faptul ca in cazul unui refuz de a executa acordul cadru, ne rezervam dreptul a ataca, prin toate caile puse la dispozitie de lege, Hotararea Consiliului Judetean nr. 23 din 28.02.2017, solicitand, totodata, tragerea la raspundere a membrilor Consiliului Judetean, in solidar cu aceasta institutie, pentru repararea prejudiciului material si moral suferit.
In alta ordine de idei, pentru deblocarea situatiei, propun:
-sa se prezinte in sedinta Consiliului Judetean Calarasi lista de activitati propusa spre aprobare cu suma alocata pentru fiecare activitate in parte;
-sa se formuleze amendament de amanare a aprobarii bugetului aferent activitatilor culturale viitoare, in aceasta sedinta urmand a se aproba doar activitatile de functionare;
-sa se prezinte Consiliului Judetean Calarasi, in sedinta publica, protocolul de predare preluare si modalitatea de reincadrare a intregului personal detaliat pe fiecare post;
-managerul interimar sa motiveze, dupa caz, de ce s-a preluat/ nu s-a preluat Acordul cadru de servicii.

Cu deosebita consideratie,
COMPANIA ARTISTICA MIX MUSIC SHOW SRL,
Gavrila Marius Director Artistic