SCANDALUL „CFR MARFĂ-REMAT”: „CONCURENŢA AR FI ORDONAT: SCOATEŢI LIBANEZII DIN ROMÂNIA!…”

*În condiţiile în care firma libaneză lucrează de zeci de ani, în acest domeniu! *Şi s-a impus, pe întreaga piaţă românească! *Dar, dacă aşa o fi venit ordinul- instituţiile s-au pus în exerciţiu?!…

UN SCANDAL PORNIT, DINTR-O DATĂ!…
Într-adevăr, fără prea multă aşteptare şi, dintr-o dată, în România a izbucnit un uriaş scandal care avea, în centrul de interes o firmă aparţinând unor libanezi şi (centrat) CFR Marfă şi „REMAT S.A.” Călăraşi! Povestea, probabil, o ştiţi- noi am publicat-o, de la bun început, cu serioase semne de întrebare- tocmai pentru că existau indicii că nişte lucruri nu erau chiar la locul lor, în toată această poveste!
NOI AM ÎNTREBAT! CEI CARE NU AU ÎNTREBAT
AU PRIMIT… DREPTUL LA REPLICĂ!
Într-adevăr, în tot acest scandal s-au întâmplat câteva lucruri extrem de interesante- în primul rând, mai toată presa a preluat informaţiile de la DIICOT, fără nicio verificare! „Jurnalul de Călăraşi” a făcut orice trebuie să facă o instituţie de presă- a cerut punctul de vedere al reprezentanţilor „REMAT SA”!

remat 1

REPREZENTANŢII “REMAT” CĂLĂRAŞI: „ACHIZIŢIA S-A FĂCUT PRINTR-O LICITAŢIE PUBLICĂ! PRACTIC, REMAT CĂLĂRAŞI NU ARE NICI O PROBLEMĂ!…”
Pentru că s-au făcut referiri la Remat Călăraşi, în mod firesc, am contactat reprezentantul acestei instituţii, domnul Ion Găureanu. Care ne-a explicat ceea ce ştiam şi din comunicatul de presă despre acuzaţiile aduse conducătorilor de la CFR Marfă, inclusiv la nivelul Ministerului Transporturilor, de subevaluarea respectivă şi, mai ales, despre potenţiala implicare a Remat Călăraşi: „aşa cum spun şi comunicatele oficiale, achiziţiile s-au făcut prin licitaţie publică, licitaţie electronică, la nivel naţional! Deci, achizitorul nu are niciun fel de probleme şi, în opinia noastră, Remat nu a încălcat legea! Desigur, vor continua percheziţiile, anchetele, fiecare îşi face datoria lui dar noi nu ne considerăm implicaţi într-un act ilegal!…”

CINE NU A AVUT ACEASTĂ CURIOZITATE, ÎNSĂ, A PRIMIT DREPTUL LA REPLICĂ AL „REMAT S.A.”!
Ca urmare a percheziţiilor efectuate în ziua de 03.05.2017, vizând vânzarea unui număr de vagoane casate de către SNTFM „CFR Marfă” SA, cât şi implicarea SC REMAT SA Călăraşi în aceste tranzaţii, facem următoarele precizări:
1. Bursa Română de Mărfuri a organizat începând cu sfârşitul anului 2015 procedura de licitaţie deschisă cu ofertă în plic închis, urmată de sedinţă de licitaţie cu strigare, prin care SNTFM „CFR MARFĂ” SA oferea spre vânzare „fier vechi provenit din tăierea a 2.450 vagoane pe roţi proprii, care îndeplinesc condiţiile de casare”. Ca urmare a lipsei ofertanţilor procedura de licitaţie deschisă a fost repetată lunar până la data de 22.08.2016 când SC REMAT SA Călăraşi a adjudecat licitaţia urmare ofertei depuse. Precizăm ca preţul mare de vânzare solicitat (pentru o marfă nepregatită), a determinat SNTFM ,,CFR MARFĂ” SA să repete de cel puţin 6 ori procedura de licitaţie din lipsă de ofertanţi.
2. SC REMAT SA Călăraşi, fiind singurul ofertant, a cumpărat vagoanele casate scoase la licitaţie, urmare ofertei depuse de 120 Euro/tonă, preţ stabilit de vânzător, în condiţiile în care societatea noastră a suportat toate cheltuielile ocazionate de dezmembrarea vagoanelor casate şi cântărirea, depozitarea şi transportul fierului vechi rezultat, cheltuieli care în piaţă sunt estimate la minim 40 Euro tonă. Precizăm că la data adjudecării licitaţiei preţul unei tone de fier vechi pregătit, pe piaţa din România era de 165-175 Euro.
3. Precizăm ca societatea noastră este cumpărător de bună credinţă şi a respectat toate normele legale cu privire la adjudecarea licitaţiei şi derularea contractului de vânzare-cumpărare. SC REMAT SA Călăraşi.

ÎN REALITATE, CINE ESTE GRUPUL TAWIL?
De pe surse apropiate serviciilor secrete, surse care ştiu, întotdeauna, lucruri care, altfel, nu prea se spun, am aflat câteva lucruri interesante despre Tawil Group- lucruri pe care vi le prezentăm şi dumneavoastră.

ACESTEA SUNT ACUZAŢIILE:
Din analiza probatoriului administrat, rezultă cu evidenţă că principala categorie de deşeuri metalice vizată de ansamblul infracţional a fost oţelul. După cum arătam, acesta are un preţ mediu de tranzacţionare de 218,90 euro/ tonă. Or, prin manopera frauduloasă a disimulării cantităţilor de oţel rezultat din casări, sub forma fierului vechi, membrii grupării au urmărit cu evidenţă însuşirea diferenţei de preţ dintre suma plătită de SC REMAT SA CĂLĂRAŞI către S.N.T.F.M. ”CFR MARFĂ” S.A (120 euro/tona de fier vechi) şi preţul cu care SC REMAT SA CĂLĂRAŞI a vândut mai departe oţelul.
Din această perspectivă, sunt emblematice convorbirile telefonice dintre administratorul de fapt al SC REMAT SA CĂLĂRAŞI inc.Tawil Abbas şi reprezentantul principalului client al societăţii SC SILCOTUB SA ZALĂU de unde rezultă destinaţia finală a cantităţilor de oţel preluate de SC REMAT SA CĂLĂRAŞI de la S.N.T.F.M. ”CFR MARFĂ” S.A. Se constată astfel că oţelul este produsul cel mai puternic negociat între părţi, caz în care SC REMAT SA CĂLĂRAŞI ajunge să vândă oţelul către SC SILCOTUB SA cu preţul de 260 dolari/tonă (deci peste preţul mediu pe piaţă). Aspectele rezultate din interceptările convorbirilor telefonice se coroborează cu menţiunile facturilor încheiate între SC REMAT SA CĂLĂRAŞI şi SC SILCOTUB SA.

Al treilea palier al grupului infracţional organizat, este constituit din reprezentanţii S.C. REMAT S.A. CĂLĂRAŞI, beneficiara contractului nr. V.1.5/709/2016. Documentul a fost semnat de către Directorul general Ion Găbreanu, Contabilul şef Elena Ana şi Responsabilul de contract Stănel Rădulescu, aceştia acţionând din dispoziţia şi sub coordonarea acţionarului şi administratorului de fapt Tawil Abbas.
Din valorificarea mandatelor de supraveghere tehnică emise în cauză de către Judecătorul de drepturi şi libertăţi de la Tribunalul Timiş, s-a desprins cu evidenţă faptul că activitatea SC REMAT SA CĂLĂRAŞI este coordonată în fapt de acţionarul Tawil Abbas, acesta fiind implicat în mod direct în derularea contractului încheiat cu SC REMAT SA CĂLĂRAŞI şi în valorificarea ulterioară a deşeurilor metalice rezultate din casarea vagoanelor.
Din această perspectivă, sunt emblematice convorbirile telefonice dintre inc.Tawil Abbas şi reprezentantul principalului client al societăţii SC SILCOTUB SA ZALĂU de unde rezultă destinaţia finală a cantităţilor de oţel preluate de SC REMAT SA CĂLĂRAŞI de la S.N.T.F.M. ”CFR MARFĂ” S.A. Se constată astfel că oţelul este produsul cel mai puternic negociat între părţi, caz în care SC REMAT SA CĂLĂRAŞI ajunge să vândă oţelul către SC SILCOTUB SA cu preţul de 255-260 dolari/tonă. Aspectele rezultate din interceptările convorbirilor telefonice se coroborează cu menţiunile facturilor încheiate între SC REMAT SA CĂLĂRAŞI şi SC SILCOTUB SA.
Astfel, la data de 07.12.2016, la ora 14.20, Tawil Abbas a fost sunat de către numnitul Alex Teşoi, reprezentantul Silcotub, şi din discuţile purtate între aceştia a rezultat că preţul pentru tona de oţel, este de 250 dolari/tonă. În timpul discuţiilor, cei doi au folosit sintagma ”pentru greu special, 250 de dolari pe tonă!„ şi pentru ” mediu, dacă e mediu din ăla industrial……240 dolari pe tonă!”, făcând referire la tabla obţinutăm din valorificarea vagoanelor.
La data de 08.12.2016, la ora 13.28, Tawil Abbas a primit un mesaj de la postul telefonic cu nr. 0722289130, cu următorul conţinut ; ”Alex tesoi acceptat 255 pt greu/special şi 180 pentru şpasn!”, rezultând astfel că de la numitul Alex Teşoi, a primit pentru oţel, denumit ”greu!”, un preţ de 255 dolari/tonă.
Într-o altă convorbire din data de 09.12.2016, orele 12.05, Alex Teşoi a purtat o discuţie telefonică cu Tawill Abbas în care au discutat despre preţuri şi estimări pentru livrări. În timpul convorbirii, cei doi interlocutori au convenit asupra unei comenzi de 1500 de tone, din care 300 de tone de “special” şi 1200 de tone de “greu”, stabilind ca preţul pe tona de “greu” să fie de 255 de dolari, iar la tona de “ special”, un preţ de 260 de dolari.
Nu în ultimul rând, trebuie semnalat faptul că, din cercetări, a rezultat că la finele lunii decembrie 2016, CFR MARFĂ” S.A. a scos la licitaţie, prin Bursa de Mărfuri, un nou lot de vagoane. Despre acest aspect, Tawil Abbas a purtat mai multe discuţii cu numnitul Alex Teşoi, reprezentantul Silcotub, rezultând că rezultatele licitaţiei pot fi influenţate prin neprezentarea la licitaţie, fapt care atrage o scădere a preţului cerut prin bursă. Astfel, în convorbirea din data de 27.12.2016, ora 14.55, Tawil Abbas i-a spus lui Alex Teşoi, că nu se va prezenta la licitaţia deschisă pentru vânzarea de vagoane, pentru ca apoi, în aceeaşi discuţie, să spună ” şi totuşi, pentru rezerva ta în februarie merită!”, rezultând că va aştepta până în luna februarie a anului 2017, când preţul cerut prin bursă va scădea.
În vederea preluării deşeurilor rezultate din casare, S.N.T.F.M. ”CFR MARFĂ” S.A a desemnat la nivelul fiecărei comisii de casare constituite la nivelul sucursalelor societăţii de transport, câte un reprezentant care conform ”Convenţiei comune de lucru”, emisă de către Serviciul de Exploatare Vagoane din cadrul structurii centrale a firmei de transport, semnată de către directorul general al S.N.T.F.M. ”CFR MARFĂ” S.A – Crăciun Mihuţ Constantin şi directorul SC REMAT SA CĂLĂRAŞI – Găbreanu Ion, au întocmit împreună cu reprezentanţii comisiilor de casare mai multe documente, cum sunt procese verbale de predare primire, procese verbale de tăiere, note de cântar, în care s-a omis menţionarea cantităţilor de deşeuri de oţel.
La nivelul Centrului Zonal Marfă Timişoara, din partea SC REMAT S.A. CĂLĂRAŞI, au fost desemnaţi Moţi Doru şi ulterior Goldrac Lucian Remus, care au participat la activităţile stabilite conform convenţiei de lucru.
Nu în ultimul rând, după cum explicam, unii dintre angajaţii S.N.T.F.M. ”CFR MARFĂ” S.A refuzau să intre în comisiile de casare, realizând caracterul ilegal al demersurilor efectuate şi al actelor ce trebuiau întocmite în fals pentru a oculta activitatea infracţională, situaţii în care atât funcţionarii din conducerile sucursalelor cât şi reprezentanţii societăţii beneficiare exercitau ameninţări asupra acestora cu desfacerea contractelor de muncă, determinându-i pe unii să-şi reconsidere poziţia iniţială.
Această atitudine intimidantă a fost exercitată şi de inc. Moti Doru, după cum se poate desprinde din interceptările ambientale efectuate de colaboratorul autorizat în cauză.
Săvârşirea infracţiunilor de către inculpaţi rezultă din întregul material probator administrat în cauză până la acest moment, respectiv: procese-verbale de investigaţii, declaraţiile colaboratorului autorizat şi procesele-verbale întocmite de aceştia, conform art.148 alin.5 C.p.p., procese-verbale de redare a interceptărilor telefonice, înscrisuri care atestă modul de derulare a contractului şi documentele întocmite cu ocazia casării vagoanelor, declaraţii de martori, declaraţii de suspecţi şi de inculpaţi, procese-verbale de percheziţie.”

CE NE-A ŞOPTIT NOUĂ O VOCE BINE INFORMATĂ? PĂI, RECITIŢI, ÎNCEPUTURILE ACESTUI TEXT!
Într-adevăr, o voce foarte bine informată care, de foarte multe ori, ne-a oferit informaţii extrem de interesante (şi corecte, până la capăt!) ne-a atras atenţia asupra câtorva rânduri din articolul pe care l-am prezentat anterior.

ATENŢIE! BĂTĂLIA PE PIAŢA FIERULUI VECHI DINTRE ROMÂNIA SE DĂ ÎNTRE FIRME DIN GERMANIA, AUSTRIA ŞI LIBAN!
Aceasta ar fi explicaţia: în contextul în care firmele germane şi austriece fac ce vor ele, în ultima vreme, în România (mai ales de când preşedintele le este atât de apropiat!) ar fi existat o asemenea directivă prin care arabii de la Tawil să fie daţi la o parte! Pentru ca piaţa să fie ocupată de… cine trebuie! Aşa s-ar explica multe, atitudini, acţiuni, semne mari de întrebare! Pentru că lucrurile par, deja, supra-aglomerate vom reveni asupra acestui subiect- sperăm cu informaţii şi mai tari!

ULTIMA ORĂ! INSTANŢA A REFUZAT ARESTAREA „LOTULUI <> CĂLĂRAŞI”!
Deşi procurorii (ca de obicei, foarte hotărâţi să bage la pârnaie, fără ca asemenea decizi să îşi aibă, până la urmă, rostul!) au susţinut, în faţa instanţei, necesitatea arestării atât reprezentanţilor CFR Marfă, dar şi ai lotului „REMAT” Călăraşi, după ore de audieri şi de analiza situaţiei, în dimineaţa zilei de vineri, judecătorii au decis: arestarea pentru 30 de zile a fostului director general al CFR Marfă, Mihuţ Constantin Crăciun, a lui Pavel Bărculeţ (director financiar), a directorului operaţiuni dezvoltare- Daniel Ciobanu şi a directorului vagoane- Enache Florin Claudiu. S-a dat arest la domiciliu pentru alţi inculpaţi, în timp ce reprezentanţii firmei „REMAT S.A.” au fost puşi sub control judiciar. Ancheta continuă, bineînţeles. Iar noi ne îndreptăm către informaţia şoc pe care am primit-o!