SCANDALUL CHIOŞCULUI DE LA SPITAL CONTINUĂ!

După ani de zile în care s-au acumulat o grămadă de neregularităţi, „puroiul“ din Spital iese la lumină. *Un proiect generos care schimbă radical imaginea spitalului din Călăraşi se împiedică de-un chioşc. *Pe care, Consiliul Judeţean vrea să-l elimine. *Societatea respectivă contestă decizia, demonstrând că şi-a plătit obligaţiile faţă de Spital şi pentru anul 2016! *Urmează decizia finală!

CINE A GREŞIT?…
Scandalul chioşcului de la spital a căpătat amploare după apariţia în „Jurnalul de Călăraşi“ a articolului „Dărâmaţi chioşcu’!“ Articol care prezenta situaţia aşa cum era în viziunea Consiliului Judeţean Călăraşi.

PROPRIETARII CHIOŞCULUI SE APĂRĂ!
Ni s-a solicitat dreptul la replică. Am primit vizita doamnei Maria Bivolaru care ne-a prezentat o serie de documente şi punctul său de vedere. Documente pe care le facem publice pe de o parte în virtutea dreptului la replică iar pe de altă parte pentru a obţine punctul de vedere al Consiliului Judeţean.

Către
Jurnalul de Călăraşi
Subsemnata Bivolaru Maria, vă pun la dispoziţie documentele care atestă legalitatea noastră în incinta Consiliului Judeţean Călăraşi

autorizatie

schita upu

ÎN 2012- AM SOLICITAT PRELUAREA CONTRACTULUI DE CĂTRE FIRMA ACTUALĂ!
CĂTRE AUTORITATEA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ
CĂLĂRAŞI, SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ
Subsemnata Bivolaru Maria, administrator al SC AGRIPINA SRL şi din anul 2008 şi al SC DEYA PROD SRL, ambele cu sediul în Călăraşi, str.Eroilor nr.7 cu acelaşi profil de activitate şi destinaţie menţionate în contractul 8681/14.05.2006 vă informez că, începând cu data 01.07.2012, funcţională este doar SC DEYA PROD SRL fapt pentru care va rugam să luaţi act de aceasta. Pentru a ne putea achita în continuare de obligaţiile contractuale, vă rugam să fiţi de acord cu modificarea punctului 1 din contract: 1.părţile contractante: Spitalul de Urgenţă Călăraşi, cu sediul în str.Eroilor nr.2-3 cod fiscal 3233078, cont 50413233078,deschis la Trezoreria Călăraşi în calitate de locator şi SC DEYA PROD SRL cu sediul în Călăraşi, str.Eroilor nr.7 reprezentată prin administrator Bivolaru Maria, RO 24639325, în calitatea de locatar, celelalte prevederi din contract rămân neschimbate.
Bivolaru Maria, 26.06.2012

Domnule Manager,
Subsemnata Bivolaru Maria, administrator al SC AGRIPINA SRL şi, în acelaşi timp, administrator la SC DEYA PROD SRL, firme cu acelaşi sediu social în Călăraşi, str.Eroilor nr.7, jud.Călăraşi ,vă rog să-mi aprobaţi preluarea contractului actual pe numele firmei SC DEYA PROD SRL, întrucât firma SC AGRIPINA SRL se află în procedura de faliment. Menţionez că sunt administrator la cele două firme şi deţin toate autorizaţiile legale pentru terenul închiriat în curtea S.J.U. Călăraşi,pe care le ataşez în xerocopie: certificat constatator de la R.C., statut Agripina SRL, act de intrare în procedura falimentului, document de înregistrare D.S.V., certificat constatator Deya Prod SRL. Există autorizaţie de construcţie, contract prestări servicii ENEL, contract colectare gunoi menajer, care vor fi preluate şi reactualizate de firma SC DEYA PROD SRL
Bivolaru Maria, 26.03.2012

DEŞI SE SPUNE CĂ STĂM „ILEGAL“, SPITALUL NE-A EMIS FACTURI! ŞI LUNĂ DE LUNĂ AM PLĂTIT CHIRIA!
SC.Deya Prod SRL
Domnului Preşedinte al
CONSILIUL JUDEŢEAN CALARAŞI
Subsemnata Bivolaru Măria, administrator ai SC DEYA PROD SRL ,vă rog prin prezenta a lua atitudinea faţă de cele expuse mai jos în legătură cu chioşcul din curtea Spitalului de Urgenţă Călăraşi. Specific faptul că ocuparea terenului s-a făcut în urmă cu aproximativ 18 (optsprezece ani) în urma unei licitaţii pe care am câştigat-o, construcţia a fost ridicată cu autorizaţia de construcţie în anul 1998 şi modernizată cu autorizaţie de construcţie din anul 2006 şi nu funcţionează ilegal, aşa cum se afirma şi se vehiculează de anumite persoane.
Am făcut nenumărate cereri privind încheierea unui contract cu Spitalul de Urgenţă Călăraşi şi Consiliul Judeţean, la care nu am primit niciun răspuns oficial ani de zile, spunându-mi-se, de fiecare dată, că nu doreşte Consiliul Judeţean încheierea unui contract, dar totodată emiţând facturi de chirie, lunar, fără un contract valabil, după cum susţine conducerea Spitalului.
Acum se doreşte scoaterea mea de pe terenul (câştigat prin licitaţie) respectiv fără o altă oportunitate de a-mi pune un alt teren pentru desfăşurarea activităţii, aşa cum s-a procedat cu alte firme „favorite unor persoane“ din interiorul Spitalului, fără licitaţie, dar asta este o altă problemă.
Din acest chioşc îşi câştiga existenţa mai mult de 10 persoane. În loc să creăm locuri de munca şi aşa puţine în oraşul Călăraşi, unele persoane le desfiinţeazî după bunul lor plac. După copia proiectului nu văd niciun impediment, chioşcul pentru desfăşurarea activităţi U.P.U aşa cum s-a declarat în presă.
Precizez faprul că primul proprietar a fost SC AGRIPINA SRL al cărui administrator am fost tot eu, însă firma respectiva a intrat în faliment şi a fost radiata în anul 2015. Fapt pentru care am rămas cu casa girată la bancă şi urmează a fi scoasă la licitaţie. Construcţia respectiva (chioşcul din curtea spitalului) a fost vândută din anul 2010 de către SC Agripina SRL, fapt pentru care am înştiinţat conducerea Spitalului la vremea respectivă, dar fără răspuns, aşa cum am menţionat mai sus.
Vă ataşez copii după cererile menţionate mai sus..
Aveţi ataşat doar câteva din cererile fără răspuns către Spital şi ultimele facturi emise de acesta către firma noastră SC DEYA PROD SRL care stă „ilegal“ şi plăteşte chiria, din anul 2012.
Vă mulţumesc anticipat în vederea rezolvării problemei.
01.07.2016
Bivolaru Maria

ILIUŢĂ NU MAI ACCEPTĂ CHIOŞCUL ÎN CURTEA SPITALULUI
Acesta era punctul de vedere al preşedintelui Consiliului Judeţean, la momentul iniţial al declanşării scandalului. Acum, după prezentarea acestor documente, Consiliul Judeţean îşi menţine decizia? Rămâneţi alături de noi şi veţi afla totul.
Departamentul Anchete