SCANDALUL CHIRIILOR DE LA ANL!

Consilierii locali au aprobat printr-un proiect de hotărâre Regulamentul de vânzare a locuinţelor de tip ANL, aflate în administrarea Serviciului Public Centrale Termice şi Administrare Fond Locativ. Chiriaşii locuinţelor ANL vor putea cumpăra casele în care locuiesc, în prezent, cu chirie. Dar şi stabilirea chiriei locuinţelor ANL care de la data de 1 ianuarie vor fi majorate pentru toţi chiriaşii ANL care au contracte de închiriere de tip locuinţă ANL.
În plenul şedinţei au fost prezenţi chiriaşi ANL care şi-au exprimat nemulţumirile faţă de majorarea chiriilor dar şi faptul că nu se face o diferenţiere între locuinţe legat de casele ANL 1 şi ANL2 care sunt construite din ghips carton şi blocurile ANL care sunt din BCA. Locatarii au specificat Consiliului Local că au depus un memoriu către Guvern în care au specificat acest lucru.

GHEORGHE CIOCÂRLAN, DIRECTOR SPCTAFL: „CHIRIA TREBUIE RECALCULATĂ!“
Chiria supusă aprobării Consiliului Local este în conformitate cu prevederile Legii. În anul 2016 s-a schimbat toată metodologia dar şi modul de calcul. Chiria se va plăti în funcţie de venituri! Toţi locatarii ANL vor plăti de la 1 ianuarie chiriile majorate.

PRIMARUL DAN DRĂGULIN: „EXISTĂ O LEGE CARE TREBUIE RESPECTATĂ!
Acest proiect trebuie votat până la 31 octombrie! Dacă nu, Primăria este pasibilă să plătească penalizări. Este o lege care nu poate fi dată înapoi! Ulterior putem face un memoriu către Guvern în care vom include toate doleanţele.

ANL-URILE POT FI CUMPĂRATE
ANL-urile pot fi cumpărate în rate lunare, cu un avans de minimum 15% din valoarea de vânzare. În cazul cumpărării locuinţei cu plata în rate lunare, plata avansului de minimum 15%, precum şi a comisionului de 1% se face la data încheierii contractului de vânzare în formă autentică, iar ratele lunare se pot achita astfel: în maximum 15 ani pentru cazul în care, la data vânzării, venitul mediu pe membru de familie al titularului contractului de închiriere a locuinţei depăşeşte salariul mediu brut pe economie cu cel puţin 80%, dar nu mai mult de 100%; în maximum 20 ani pentru cazul în care, la data vânzării, venitul mediu pe membru de familie al titularului contractului de închiriere a locuinţei depăşeşte salariul mediu brut pe economie cu cel puţin 50%, dar nu mai mult de 80%; în maximum 25 ani pentru cazul în care, la data vânzării, venitul mediu pe membru de familie al titularului contractului de închiriere a locuinţei nu depăşeşte cu 50% salariul mediu brut pe economie.