ŞCOALA CIOCĂNEŞTI ÎN SĂRBĂTOARE: „Ciocăneşti-leagăn de cultură şi civilizaţie“

,,Nici nu ţi-ar sta lume bine,
De n-ar fi români în tine,
Nici n-ai fi lume mândruţă,
De n-ar fi şi româncuţe!
(Versuri populare)

Marţi, 01.11.2016, în a doua zi de „Şcoala Altfel“, la Ciocăneşti a fost sărbatoare: Cerc pedagogic- Educaţie permanentă-cu tema „Ciocăneşti-leagăn de cultură şi civilizaţie“. La acest eveniment au participat: insp. şcolar general prof.doctor Tudor Constantin, insp. şcolar Tuţă Magda, insp. şcolar Gingaşu Liliana, primarul Pavel Petre, viceprimarul Pârvan Gabriel, preotul Dumitru Cristian şi membri ai Consiliului Local. Activitatea, coordonată de prof. Melente Silvia Mihaela-coordonator educativ- şi prof. Melente Dan-director, a debutat cu vizitarea spaţiului muzeal amenajat de elevi pe holul şcolii şi a continuat apoi cu atelierele de istorie locală, creaţie (cusături, decorare de obiecte, creare de obiecte de artizanat), îndeletniciri tradiţionale (curăţatul porumbului, confecţionare de obiecte din pănuşi, confecţionare de mături- invitat Nea Ion, care a făcut şi o demonstraţie), atelier de pictură şi atelier culinar.
Prof.Melente Silvia Mihaela susţine că: „Marea dragoste pentru cultura românească, dorinţa de a păstra peste veacuri crâmpeie din obiceiurile şi tradiţiile populare, dar şi regretul că prea puţini mai sunt aceia care mai încearcă să transmită mai departe ceea ce este al nostru din străbuni, mi-a întărit convingerea să acord o atenţie sporită activităţilor de familiarizare a copiilor cu unele elemente tradiţionale culturale, religioase, istorice, considerând că aceasta este o datorie şi o răspundere morală.”

În cuvântul său, prof. Melente Dan, directorul şcolii, menţionează: „Copiii au redescoperit tradiţiile şi obiceiurile locale prin implicarea activă a acestora în diverse activităţi legate de folclorul local, şi-au cultivat abilităţile de comunicare interculturală în relaţiile interpersonale, şi-au educat simţul estetic, toate acestea implicând la nivel ridicat creativitatea elevilor.
Felicitări copiilor, diriginţilor implicaţi, prof.Milea Costel, prof.Pîrvan Mirela, Stan Nicolina, prof.Militaru Steluţa, prof. Lupşeneanu Cornelia, dar şi colaboratorilor Lupu Marilena- bibliotecar, prof.Ilie Georgeta, ed.Bogdan Tudora, înv.Savu Vasilica, preotului Dumitru Cristian. Sunt mândru de echipa aceasta care, prin colaborare şi dăruire, a făcut din proiect un real succes. Ne regăsim, în varianta lărgită, sper, la evenimentul cultural judeţean „Ciocăneştii Pământeni“, pe 4 decembrie.“
Acţiunea s-a încheiat cu o reprezentaţie de dans popular oferită de Ansamblul ,,Macii Bărăganului” din Ciocăneşti, ansamblu format din elevi ai Şcolii Ciocăneşti, un tânăr ansamblu ce numără 50 de membri şi care are un palmares bogat (Festivalul Internaţional „Hora Mare” Călăraşi, Festivalul Internaţional de Folclor de la Hanioti-Grecia s.a.).
,,Apreciez redescoperirea tradiţiilor şi obiceiurilor locale, implicarea tuturor cadrelor didactice, autorităţilor locale care susţin şi Ansamblul Folcloric ,,Macii Bărăganului” Ciocăneşti”, precizează inspector şcolar prof.Tuţă Magda.
Inspectorul Şcolar General, prof.dr.Constantin Tudor, menţionează:
„Marţi, 1 noiembrie 2016, am participat la o acţiune deosebit de interesantă organizată de Şcoala Gimnazială nr. 1 Ciocăneşti, în cadrul Programului „Şcoala Altfel“ (care aici se desfăşoară în această săptămână). Concepută şi organizată pe ateliere, manifestarea a antrenat numeroşi elevi din ciclul gimnazial şi a scos în evidenţă preocuparea cadrelor didactice pentru menţinerea şi valorificarea tradiţiilor locale în domeniul meşteşugurilor artizanale. Interesantă mi s-a părut şi prezentarea de către elevi, dintr-o perspectivă originală, a evoluţiei istorice a localităţii, precum şi evidenţierea, prin mijloace artistice, a tezaurului de proverbe şi zicători din zonă. Cu adevărat impresionantă a fost şi prestaţia artistică a Ansamblului folcloric Macii Bărăganului care a cules ropote de aplauze din partea consilierilor educativi din şcolile călărăşene, prezenţi la această acţiune, înscrisă şi în Calendarul activităţilor metodice oraganizate de Inspectoratul Şcolar Judeţean. Tuturor celor implicaţi, deopotrivă profesori şi elevi, sincere felicitări!”
Impresionat de intreaga activitate, primarul Pavel Petre a apreciat efortul depus de către şcolari şi de către dascăli şi a precizat că sprijină şi va sprijini şcoala, inclusiv pentru asemenea activităţi.