ŞI CE SE MAI POATE, ÎN COLONIE? FĂ, BANCO, VREI COMISION CÂND MĂ UIT CÂŢI BANI MAI AM ÎN CONTUL MEU?!

Păi să-mi dai şi tu comision pentru că banii mei stau la tine şi-i foloseşti! Fără să-mi dai nimic în schimb!…

NOI AM MAI ABORDAT ACEST SUBIECT!…
Despre comisioanele pe care băncile le iau, la bancomate, chiar şi pentru dorinţa, firească, de a-ţi consulta contul şi a vedea câţi bani mai ai, acţiune la care ni s-au alăturat, la vremea respectivă, sute de mii de oameni din toată România! Toţi înţelegând şi fiind de acord că acesta este, pur şi simplu, un jaf la adresa cetăţeanului! Pentru că tu, cetăţeanul, ai fost pus să îţi laşi banii de salariu în aşa-zisul card (o bucată de plastic, până la urmă!) banii tăi stând, în realitate, în conturile băncilor! Care bănci folosesc aceşti bani, pe perioada cât tu nu ridici banii! Şi, deşi există mulţi români care la ziua de leafă se duc şi-şi iau toţi banii de pe card (deci, firesc, n-ar fi trebuit să ajungă la bănci ci să fie la casierul firmei ori instituţiei de unde omul îşi lua salariul, fără să i se oprească comision DIN BANII LUI!), cel care nu-şi ridică banii şi-i lasă în cont, ei sunt folosiţi de bancă, fără nici un fel de problemă, fără nici un comision! Dacă, totuşi, tu, cetăţeanul care ai banii respectivi, vrei să vezi câţi bani mai ai în cont, atunci banca îţi ia, imediat, comision! La vremea respectivă nu ni s-au alăturat şi oficialităţile. Acum, însă, în Senatul României s-a discutat acest aspect!

senator zamfirSENATORUL ZAMFIR A PROPUS SCOATEREA COMISIONULUI PENTRU CONSULTAREA CONTULUI
Amendamentul lui Zamfir este o completare a articolului 5 din lege, care prevede realizarea, de catre ANPC, a unei liste cu cele mai reprezentative servicii aferente unui cont bancar, astfel incat sa se realizeze o standardizare a acestora la nivelul sistemului bancar iar consumatorii sa poata intelege si sa compare respectivele comisioane.

Iata ce spune articolul 5:
(1) Lista celor mai reprezentative servicii aferente unui cont de plăţi, denumită în continuare Lista, cuprinde termenii şi definiţiile pentru fiecare dintre serviciile identificate, utilizându-se un singur termen pentru fiecare serviciu pentru a se asigura utilizarea unei terminologii standardizate de către prestatorii de servicii de plată, astfel încât consumatorii să înţeleagă şi să compare comisioanele percepute.
(2) Lista se stabileşte în baza standardelor tehnice adoptate de Comisia Europeană privind terminologia standardizată pentru acele servicii care sunt comune unei majorităţi a statelor membre, în conformitate cu procedura prevăzută la art. 10-14 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorităţii europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE şi de abrogare a Deciziei 2009/78/CE a Comisiei.
(3) Lista se adoptă prin hotărâre a Guvernului, în termen de maximum 3 luni de la intrarea în vigoare a standardelor tehnice adoptate de Comisia Europeană.
(4) Lista cuprinde cel puţin 10 şi cel mult 20 dintre cele mai reprezentative servicii care fac obiectul unui comision, servicii oferite cel puţin de un prestator de servicii de plată la nivel naţional şi integrează terminologia standardizată la nivelul Uniunii Europene.
(5) Lista cuprinde serviciile care: a) sunt cel mai frecvent utilizate de consumatori în legătură cu contul lor de plăţi; b) generează cel mai mare cost pentru consumatori, la nivel global şi pe unitate.

Amendamentul lui Zamfir adoptat de comisia din Senat suna astfel:
“La articolul 5, dupa aliniatul (5) se introduce un nou aliniat, alin. (6) care va avea urmatorul cuprins:
(6) Lista nu va cuprinde serviciile utilizate de consumatori pentru interogarea conturilor de plati, servicii pentru care nu se percep comisioane.”
Sursa: Bancherul.ro

CE AU FĂCUT BĂNCILE?
Au băgat, imediat, un amendament!

CONTRAATACUL BĂNCILOR, DUPĂ LOVITURA PRIMITĂ ÎN SENAT
Băncile solicită Parlamentului să nu adopte un articol de lege care le interzice acestora să includă în lista serviciilor de bază pentru un cont de plată operaţiunea de interogare a soldului din cont şi nici să aplice vreun comision operaţiunii. Prevederea a fost deja adoptată de senatori, iar acum băncile încearcă să-i convingă pe deputaţi să o elimine.
Profit.ro a relatat că prevederea a fost introdusă printr-un amendament la un proiect de lege aprobat de Guvern şi care ar trebui să ducă la creşterea nivelului de informare şi protecţie a consumatorilor la alegerea unui cont de plată. Autorul amendamentului este senatorul Daniel Zamfir, autorul legii dării în plată şi preşedintele Comisiei economice din Senat.
Actul normativ stipulează obligativitatea stabilirii unei liste a celor mai reprezentative servicii aferente unui cont de plăţi, în listă urmând a fi incluse cel puţin 10 şi cel mult 20 dintre cele mai reprezentative servicii care fac obiectul unui comision. Lista ar ajuta astfel consumatorii să înţeleagă şi să compare comisioanele percepute.
”Lista nu va cuprinde serviciile utilizate de consumatori pentru interogarea conturilor lor de plăţi, servicii pentru care nu se percep comisioane”, este amendamentul adus proiectului de lege şi adoptat de Senat.
Sursa: StiripeSurse.ro

ATÂTA BĂTAIE DE JOC?!… DA, ÎN COLONIE SE POATE!
Aceasta este realitatea pe care noi, în continuare, ne ambiţionăm să rezistăm şi să prezentăm realitatea aşa cum se prezintă ea, în logica ei: pentru că, altfel, fă, bancă, dacă tu-mi iei bani pentru că mă uit câţi bani mai am (în contul meu, dar banii sunt la tine!) atunci dă-mi şi tu comision, fă, banco, la banii mei pe care îi ţin la tine, pentru că tu îmi foloseşti banii şi câştigi de pe urma lor! E logic? Da, dar nu în… Colonie!

Chiar aşa, dumneavoastră ce părere aveţi?!…