SITUAŢIA PRINCIPALILOR INDICATORI SOCIOECONOMICI AI JUDEŢULUI CĂLĂRAŞI, ÎN LUNA MAI 2017

SITUAŢIA PRINCIPALILOR INDICATORI SOCIOECONOMICI AI JUDEŢULUI CĂLĂRAŞI, ÎN LUNA MAI 2017

2 august 2017

Evoluţia principalilor indicatori socio-economici la nivelul judeţului Călăraşi, în luna mai 2017 s-a caracterizat prin:
– creşterea producţiei industriale realizată în luna mai 2017 cu 71,1% faţă de luna precedentă şi respectiv cu 16,2% comparativ cu producţia industrială realizată în luna mai 2016;
– creşterea câştigului salarial mediu nominal net cu 0,9% comparativ cu luna precedentă şi creşterea cu 17,9% comparativ cu luna mai 2016 ;
– scăderea ratei şomajului înregistrat la sfârşitul lunii mai 2017 faţă de luna precedentă cu 0,4 puncte procentuale, respectiv cu 1,4 puncte procentuale comparativ cu luna mai 2016;
– creşterea indicelui de utilizare netă a locurilor de cazare din structurile de primire turistică cu 3,8 puncte procentuale faţă de luna anterioară şi cu 10,8 puncte procentuale comparativ cu luna mai 2016;
– creşterea numărului de autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri rezidenţiale cu 2 comparativ cu luna precedentă şi scăderea cu 21 comparativ cu luna mai 2016;
– creşterea numărului născuţilor vii, al deceselor, al căsătoriilor şi a scăzut numărul divorţurilor şi al deceselor sub 1 an faţă de luna anterioară. Comparativ cu luna mai 2016 a scăzut numărul născuţilor-vii, al căsătoriilor al deceselor sub 1 an şi a crescut numărul deceselor; numărul divorţurilor s-a menţinut la acelaşi nivel cu aceeaşi perioadă a anului precedent.

tabel