ŞOC! EXCLUSIV! AVEM DECLARAŢIA DIRECTOAREI BREZOIANU!

2 august 2017

Care nu îşi explică, pe de o parte, rapiditatea cu care a fost întocmită „adresa record”! *Şi, mai ales, cum de a putut fi folosită adresa fără semnătura sa! *Ea dându-şi seama că situaţia din document NU REFLECTA REALITATEA!…

IAR AM AVUT DREPTATE! ACŢIUNEA DUŞMĂNOASĂ A APIA CĂLĂRAŞI- DOVEDITĂ!
Aşa cum vă amintiţi, „Jurnalul de Călăraşi” a prezentat, de mai multe ori, situaţia gravă pe care APIA Călăraşi a generat-o, în legătură cu mai mulţi investitori, din agricultură, din sud-estul României! Având în vedere suprafeţele importante din Călăraşi care se cuprind în această zonă. Mai mult decât atât, am prezentat situaţia inacceptabilă a unui DOCUMENT FALS pe baza căruia s-au oprit milioane de euro! Împingând către faliment, investitori reali!

articol vechi se strange latul

AŞA CUM AM PROMIS, ÎN FINALUL ANCHETEI NOASTRE- AVEM DECLARAŢIA DIRECTOAREI BREZOIANU!
Iată, vă prezentăm, în exclusivitate, declaraţia directoarei Aneta Brezoianu, director la întocmirea documentului respectiv, Director Direcţia de Administrare a Patrimoniului. Aşa cum v-am arătat, de la bun început, documentul respectiv NU AVEA SEMNĂTURA DIRECTOAREI BREZOIANU! De ce? Este prima întrebare, a doua va veni după ce veţi citi declaraţia!
„În perioada 2000- aprilie 2014, am lucrat în cadrul Agenţiei Domeniilor Statului, în funcţia de expert tehnic şi ulterior Director Direcţia Administrarea Patrimoniu.
În luna decembrie 2000 Agenţia Domeniilor Statului Bucureşti a încheiat contractul de concesiune nr. 79, în calitate de concedent şi S.C. Agrofam Holding S.R.L. Feteşti, în calitate de concesionar, având ca obiect concesionarea suprafeţei de 5404,88 teren agricol şi 132,64 teren neagricol situat în incinta fostei S.C. Agrozootehnica Grădiştea Feteşti.
Începând cu anul 2001 Agenţia Domeniilor Statului a procedat la predarea unor suprafeţe de teren agricole către Comisia Locală de Fond Funciar Borcea, ca urmare a cererilor de revendicare conform Legii 1/2000 rămânând în contract o suprafaţă de 4405,6 hectare.
În urma unei sentinţe civile executorii emisă de către Tribunalul Călăraşi, A.D.S. Bucureşti a fost obligată să adauge prin act adiţional la contractul nr. 79/2000 suprafaţa de 991,58 hectare teren agricol şi 9.58 teren neagricol. Astfel s-a întocmit actul adiţional nr. 1/03.08.2011, în care a fost recalculată suprafaţa contractului 79/2000 cât şi celelalte obligaţiuni contractuale începând cu anul 2001.
Cu privire la întocmirea adresei nr. 123879/25.04.2012 de către A.D.S. Bucureşti, mi-a fost prezentată de către organele de poliţie cu ocazia audierii şi am constatat că aceasta a fost semnată de către Şeful Serviciului Urmărire Contracte Nicoleta Căvescu şi întocmită de către Mariana Munteanu, fiind contrasemnată de preşedintele instituţie George Bogdan Ilea.
De asemenea mi-a fost prezentată adresa A.P.I.A. Călăraşi nr. 4757/23.04.2012, care a fost înregistrată la Agenţia Domeniilor Statului- Cabinet Preşedinte cu nr. 1009/24.04.2012, fără a purta rezoluţia Preşedintelui, Directorul de Direcţie, respectiv rezoluţia mea şi a Şefului de Serviciu, în speţă Nicoleta Căvescu.
Nu îmi explic de ce nu au fost puse rezoluţiile la adresa A.P.I.A. şi timpul scurt în care s-a răspuns, respectiv în ziua în care a primit-o lucrătorul Munteanu Mariana.
Studiind conţinutul adresei nr. 123879/25.04.2012, în care se menţiona suprafeţele de teren pentru care s-a facturat redevenţă către S.C. Agrofam Holding S.R.L. Feteşti şi facturile fiscale nr. 6151/23.08.2011, nr. 1027/23.01.2012, am constatat că nu reflectă realitatea.
În facturile fiscale menţionate mai sus A.D.S. Bucureşti a facturat prin factura fiscală nr. 6151/23.08.2011 către S.C. Agrofam Holding S.R.L. Feteşti redevenţă datorată conform sentinţei civile nr. 243/05.03.2009 a Tribunalului Călăraşi, precum şi a actului adiţional nr. 1/03.08.2011, reprezentând 60% redevenţă aferentă pentru perioada 22.03.2002 – 30.06.2011 şi prin factura fiscală nr. 1027/23.01.2011 diferenţă redevenţă calculată în baza aceeaşi sentinţe comerciale nr. 243/2011 pentru perioada 22.03.2002 / 30.06.2011 şi prin factura fiscală nr. 1027/23.01.2012 diferenţă redevenţă calculată în baza aceeaşi sentinţe comerciale nr. 243/2011 pentru perioada 22.03.2002-30.06.2011. În cele două facturi fiscale este prezentată redevenţa datorată de S.C. Agrofam Holding S.R.L. pentru suprafaţa de teren de 991.58 hectare agricol şi 9.58 hectare neagricol adăugată prin actul adiţional nr. 1/03.08.2011 la contractul de concesiune nr. 79/2000, care a fost încasată pentru perioada 2002-2011.
În mod corect în adresa nr. 123879/25.04.2012, trebuia menţionată că s-a încasat de la S.C. Agrofam Holding S.R.L. Feteşti redevenţa pentru suprafaţa de 5409,11 şi nu de 4405,6 pentru perioada 01.01.2007 – 02.08.2011.
Aşa cum am menţionat mai sus nu cunosc de ce a fost întocmită adresa în acest mod.”CINE S-A FOLOSIT DE ACEST DOCUMENT FALS? DE CE? ŞI CUM VA RĂSPUNDE PENTRU ASTA?!…
Că la APIA Călăraşi sunt oameni care au făcut rău, pur şi simplu, din sentimente de rea voinţă, ori din altfel de interese (prietenii ştiu de ce!) am bănuit-o, de la bun început! Nu avem nimic, personal, cu nimeni de la APIA, însă nu putem să nu vedem abuzurile funcţionarului public care îşi bate joc de investitori! Distrugând, pur şi simplu, investiţii! Şi vieţi de oameni!

*Cum s-a putut face un asemenea abuz? *Cum a putut fi elaborată, atât de repede, o adresă- record?! *Cum a putut fi folosită adresa, fără semnătura directoarei respectivei direcţii?! *Cum s-au putut solicita reţinerea unor sume uriaşe (milioane de euro!) pe baza unui document fals? *Cine va declanşa o anchetă, reală, pentru a scoate la lumină toate aceste potlogării şi abuzuri?!…
Transmitem acest document şi la conducerea centrală APIA!

Vom reveni! Că avem cu ce!…