Stadiul Programului Interreg V-A România – Bulgaria la finalul anului 2017

UE


Stadiul Programului Interreg V-A România – Bulgaria la finalul anului 2017

Programul Interreg V-A România-Bulgaria este un program finanțat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), care a fost lansat în 26 martie 2015, la Belogradchick, Vidin, Bulgaria și care are ca obiectiv principal dezvoltarea zonei de graniţă dintre cele două ţări prin finanţarea unor proiecte comune, având un buget total de 258,5 milioane euro, alocat pentru 6 axe prioritare. Viziunea programului privind aria eligibilă este de a exploata poziția sa ca poartă de est a Dunării / Mării Negre și ca centru în contextul extins al bazinului Mării Negre-Dunăre-Rin-Marea Nordului pentru a realiza dezvoltarea ei prin îmbunătățirea accesibilității, favorizarea cooperării instituționale și protejarea și dezvoltarea resurselor din regiune. Aria eligibilă a Programului este constituită din 7 judeţe din România (Mehedinţi, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Călăraşi, Constanţa) şi 8 districte din Bulgaria (Vidin, Vratsa, Montana, Pleven, Veliko Tarnovo, Ruse, Silistra, Dobrich).
Secretariatul Comun (SC) al Programului Interreg V-A România – Bulgaria, din cadrul Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Călărași pentru granița România – Bulgaria (BRCT Călărași), prin experţii săi, acordă asistenţă tehnică beneficiarilor de finanțare în cadrul Programului, asigură monitorizarea proiectelor aflate în implementare, asigură secretariatul Comitetului de Monitorizare al Programului (CM) şi acţionează ca un bun promotor al inițiativelor și rezultatelor obținute la nivelul Programului, prin campanii şi evenimente de informare și promovare.
Până acum, în cadrul Programului au avut loc 9 reuniuni ale Comitetului de Monitorizare în cadrul cărora au fost luate decizii importante privind implementarea programului: selecția pentru finanțare a proiectelor în urma evaluărilor aferente celor 2 apeluri lansate și încheiate la acest moment, aprobarea a 140 de Scrisori de intenție depuse în cadrul celui de-al treilea apel de proiecte (prima etapă), din care în etapa a doua a apelului au fost depuse și se află în evaluare, 124 cereri de finanțare complete.
Pe parcursul anului 2017 Secretariatul Comun a organizat 8 sesiuni de informare și promovare privind lansarea celui de-al treilea apel de proiecte (etapa 1 și 2), 8 evenimente privind utilizarea sistemului informatic e-MS, 3 evenimente pentru celebrarea Zilei Europei și Zilei Cooperării Europene atât în România cât și în Bulgaria, o vizită la locul de implementare a unui proiect, dar și Conferința Anuală a Programului Interreg V-A România-Bulgaria.
Pentru a afla mai multe informații despre Programul Interreg V-A România-Bulgaria, despre evenimentele viitoare, dar și despre proiectele transfrontaliere selectate de Comitetul de Monitorizare al Programului şi aflate în curs de implementare, vă invităm să accesați pagina de internet www.interregrobg.eu.

interreg
_________________________________________________________________
www.interregrobg.eu
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Uniunii Europene