UCENICIA LA LOCUL DE MUNCĂ

PAȘI DE URMAT PENTRU PERSOANELE ÎN CĂUTAREA UNUI LOC DE MUNCĂ CE DORESC SĂ DEVINĂ UCENICI, conform Legii nr.279/2005 privind ucenicia la locul de muncă republicată, cu modificările și completările ulterioare
Pentru a participa la un program de ucenicie, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă trebuie să se înregistreze în baza de date a AJOFM Călărași, prezentând următoarele documente:
– actul de identitate, în original şi în copie;
– actele de studii și de calificare, în original și copie;
– adeverință medicală din care să rezulte că persoana este aptă de muncă sau are eventuale restricții medicale.
Pentru a beneficia de un program de ucenicie, persoana înregistrată depune la AJOFM Călărași o cerere. Modelul cererii este standardizat și pus la dispoziție de agenție.
Documentele necesare pentru încheierea contractului de ucenicie, sunt următoarele:
a) actul de identitate, în original şi în copie;
b) certificatul de naştere, în original şi în copie;
c) copii legalizate ale actelor de studii care atestă îndeplinirea condiţiilor de acces la formare profesională prin ucenicie pe nivelurile de calificare prevăzute de legislaţia în vigoare;
d) certificat medical care atestă faptul că cel în cauză este apt pentru prestarea muncii în care se organizează ucenicia;
e) dispoziţia de repartizare de la agenţia judeţeană pentru ocuparea forţei de muncă, respectiv a municipiului Bucureşti,
f) în copie, contractul de formare profesională prevăzut de Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Actele în original se restituie titularului.

Compartimentul Comunicare, Secretariatul Consiliului Consultativ și EURES