UITE PĂMÂNTU’! NU E… PĂMÂNTU’!…

“JURNALUL”- ULTIMA SPERANŢĂ!
NEÎNŢELEGERI ÎNTRE PETENT ŞI PRIMĂRIE
UITE PĂMÂNTU’! NU E… PĂMÂNTU’!…

Ca de obicei, când cetăţenii îşi pierd şi ultima speranţă în rezolvarea problemelor lor, le mai rămâne o singură şansă: „Jurnalul de Călăraşi”! *Aşa s-a întâmplat şi în cazul supărării unui cetăţean pe Primăria din Modelu! *Care i-ar fi amânat, nespus de mult, redarea pământului moştenit! *Am intrat la mijloc, în această neînţelegere- tocmai pentru a rezolva situaţia- legal şi corect! *Ca de obicei, primarul Gheorghe Dobre s-a dovedit deosebit de deschis pentru o bună comunicare! Iată povestea…

„De ani de zile mă chinui să-mi obţin pământul! Şi Primăria nu vrea să mi-l de înapoi!…” Sunt cuvintele pe care ni le-a adresat, la un moment dat, o familie din Călăraşi, nemulţumită de faptul că nu reuşeşte să-şi obţină pământul moştenit. De la Primăria din Modelu… Întotdeauna „Jurnalul de Călăraşi” are deschidere pentru rezolvarea problemelor oamenilor, desigur, în limita legalităţii, aşa cum se impune, de fiecare dată. Motiv pentru care ne-am implicat în această situaţie şi am ajuns, acum, la finalul unei acţiuni care, desigur, pe unii îi mulţumeşte, pe ceilalţi…

3TOTUL A ÎNCEPUT CU O PLĂNGERE CĂTRE “JURNALUL DE CĂLĂRAŞI”…

Către redacţia Jurnalul de Călăraşi
Domnule redactor,
Subsemnatul Roşca Lucian Cristinel domiciliat în Călăraşi , strada Independenţei, nr.96, judeţul Călăraşi. Vă rog să mă ajutaţi să-mi revendic pământul care îmi revine de la bunica mea, Roşca Elisabeta. Suprafaţa este de 7,23 ha şi suntem patru moştenitori. Eu doresc să-mi iau partea care îmi revine. Am fost la Primăria Modelu, dar, am tot dus cu vorba! De fiecare dată când am mers mi se spunea că nu au avut arhivar bun şi le-a răvăşit actele iar în alte dăţi primarul nu era de găsit. Eu vreau să ştiu ce s-a întâmplat cu acest pământ de 7,23, unde este?! Se pare că domnii din primăria Modelu sunt comozi şi nu vor să-şi bată capul cu această problemă. Ce doresc să ştiu: De ce domnul primar ridică din umeri?De ce nu pot intra în posesia pământului meu? De ce nu pot intra în posesia unui lucru care este al meu?
Ataşez un certificat în copie din care reiese că bunica mea Roşca Elisabeta deţine 7,23 Ha teren arabil din anul 1950 şi un certificat pe care ăl am în original de la comuna Modelu datând din iulie 1950.
23.03.2017

FIRESC NE-AM ADRESAT PRIMĂRIEI MODELU!…

4Documentele par a-i da dreptate petentului!
Cel puţin, în calitatea noastră de observatori a celor ce se întâmplă, am concluzionat că omul chiar are dreptate, că i se cuvin cele pe care le solicită…
Şi, firesc, ne-am adresat Primăriei din Modelu!…

CĂTRE PRIMĂRIA MODELU
Domnului Primar,
În urma sesizării primite la sediul redacţiei noastre de către subsemnatul Roşca Lucian cu domiciliul în Călăraşi, str. Independenţei, nr.96 acesta ne comunică că nu poate intra în posesia pământului ce-i revine de la bunica sa, Roşca Elisabeta în suprafaţă de 7,23 ha. Domnul Roşca mai precizează că sunt patru moştenitori pe această suprafaţă şi de câte ori a depus la Primăria Modelu cereri privind această suprafaţă ( 30.05.1995, 04.03.1998, 27.03.2006) nu a primit nici un răspuns. Vă rugăm să ne transmiteţi punctul dumneavoastră de vedere cu privire la această suprafaţă de teren. Vă ataşăm adresei documentele depuse de către Roşca Lucian redacţiei noastre.

5PRIMĂRIA… RĂSPUNDE! ŞI FACE LUMINĂ ÎN ACEST CAZ!…

Referitor la sesizarea primită la sediul redacţiei dv. de caăre Roşca Lucian cu domiciliul în Călăraşi, str. Independenţei nr.96, ce vă comunică că nu poate intra în posesia pământului în suprafaţă de 7,23 ha., ce-i revine de la bunica sa Roşca Elisabeta, pentru care atât el cat şi împreună cu alţi patru moştenitori au depus cereri la Primaria Modelu, dar nu au primit nici un raspuns…, vă comunicăm :
Cererile moştenitorilor Roşca Elisabeta depuse în baza legilor fondului funciar au fost respinse, deoarece pământul pe care 1-a deţinut autoarea petentilor a fost colectivizat de copii acesteia, iar Roşca Elisabeta apare in evidenţele fostului CAP Modelu fără pământ colectivizat pe numele său.
Conform Regulamentelor privind procedura de constituire, atribuţiile si funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate private asupra terenurilor… aprobate prin H.G.nr.131/1991 cu modificările şi completările ulterioare; H.G. 1172/2001 sau H.G. 890/2005, după soluţionarea cererilor prin definitivarea tabelelor anexă prevăzute de lege, comisiile locale le va aproba şi afişa la sediul consiliului local pentru luare la cunoştiinţă de cei interesaţi.
Persoanele nemulţumite de propunerile de stabilire a dreptului de proprietate de către comisiile locale, puteau face contestaţie la comisia judeţeană de fond funciar în termenele stabilite legal. După analizare, comisia judeţeană, prin hotărâre va soluţiona contestaţiile şi va valida sau invalida propunerile făcute de asemeni într-un termen stabilit de lege.
Contestatoarea Roşca Georgeta, (sora lui Roşca Lucian) a luat cunoştiinţă de rezultatele afişate pentru cererea sa 3700/4.09.1991 şi s-a adresat instanţei de judecată, fiindu-i respinsă plângerea conform sentinţei civile 2903/13.09.1991 a Judecătoriei Călăraşi;
Cererea d-nei Năstăsoiu Elena nr.34 din 03.12.1997 depusă de la acelaşi autor Roşca Elisabeta i-a fost de asemeni respinsă, inclusiv contestaţia cu nr.420/22.01.2001 la propunerea comisiei locale făcută în şedinţa din data de 26.03.2001, prin hotărârea comisiei judeţene de fond funciar nr.600 din 26.04.2001 (anexată în copie xerox)
Acelaşi răspuns de respingere au primit moştenitorii Roşca Elisabeta prin adresa nr.7/07.04.2005 către d-na Năstăsoiu Elena, la cererea nr.7 din 15.08.2005.
————————————————————————–

Nu întotdeauna se rezolvă favorabil, dar măcar oamenii cunosc adevărul!…
Aceasta este concluzia acestui caz în care, iată, nu am dus până la capăt rezolvarea cazului (omul nu-şi primeşte pământul din motivele prezentate de Primărie) dar, măcar, ştie că a făcut tot ceea ce era necesar pentru a afla adevărul! Şi a înţelege ce se întâmplă cu acest pământ…
Desigur, sunt multe de comentat şi în acest caz, posibilitate pe care v-o oferim dumneavoastră, cititorii noştri- aşteptând punctele dumneavoastră de vedere!…

Departamentul Anchete