ULTIMELE DECLARAȚII ÎN SCANDALUL DRUMULUI!

PRIMĂRIA CĂLĂRAȘI – PLÂNGERE PENALĂ ÎMPOTRIVA… CONSILIULUI JUDEȚEAN!
OBIECTUL RECLAMAȚIEI – INTRAREA ÎN ORAȘ!
DRUMUL SPRE IAD ȘI BUNELE INTENȚII!…

Am fost singurii care am scris, de-a lungul timpului, despre înfruntările din zona politică – indiferent de partide – iar atitudinea NOASTRĂ a fost, întotdeauna, echilibrată, corectă! Nu suntem partizanii nimănui, nu facem jocuri, singurul nostru obiectiv este informarea corectă și completă a celor care ne citesc!
Mai mult decât atât, în condițiile în care unii porecliți ziariști se dovedesc trompete și goarne ale unora sau altora, există pericolul dezinformării totale a oamenilor, motiv pentru care diferența se face tocmai prin informarea obiectivă în legătură cu tot ceea ce se întâmplă!
Este și cazul noului scandal care a apărut, de data aceasta între Primăria municipiului Călărași și Consiliul Județean Călărași! Unii vorbesc despre confruntarea care s-ar duce între primarul Drăgulin și președintele Iliuță, dar noi nu intrăm pe această pistă pentru că ea nu duce acolo unde trebuie să ducă interesul cetățeanului!

DECI DESPRE CE AR FI VORBA…

Este vorba despre drumul de acces în municipiul Călărași de pe DN 3 (acum numit drum județean), drum care a mai fost folosit în jocuri politice, de-a lungul timpului, el fiind ba drum din interiorul municipiului, ba drum național, în funcție de interesele de moment! Acum, însă, este vorba despre un obiectiv pe care toată lumea îl acceptă – necesitatea modernizării drumului de acces în municipiul reședință de județ! Drumul care trecea pe lângă combinatul siderurgic, la vremea când există așa ceva la Călărași, trebuie făcut pe patru benzi, întrucât aglomerația de la intrarea în oraș este din ce în ce mai mare în funcție și de creșterea numărului de autoturisme, fenomen național, de altfel…
Consilul Județean Călărași a-nceput această lucrare, dar ea a fost stopată prin intervenția Primăriei, considerându-se că nu există toată documentația necesară și, astfel, se încalcă legea! Iar dacă s-ar întâmpla un eveniment nefericit, toată responsabilitatea ar reveni acestei instituții, conform normelor legale!
De cealaltă parte, la rândul său Consiliul Județean își manifestă toate bunele intenții și dorința de a face modernizarea drumului respectiv, afirmând și că documentațiile au fost puse în ordine…
De aici un întreg balamuc, acuzații din toate părțile, trompetele și goarnele fiind puse în activitate, acuzațiile curgând fie că primarul s-ar opune modernizării orașului, fie că din partea Consiliului Județean există interese ascunse inclusiv provocarea unor situații care să afecteze activitatea primăriei! Cum noi nu am fost și nu suntem nici goarne, niște trompete am hotărât să ne adresam ambelor părți pentru a obține punctele de vedere necesare!

“PRIMĂRIA ESTE ÎN PLIN PROCES DE MODERNIZAREA DRUMURILOR, DECI NE INTERESEAZĂ INCLUSIV ACEL DRUM! DAR CU RESPECTAREA LEGALITĂȚII”!

Primarul municipiului Călărași, Daniel Ștefan Drăgulin ne-a explicat că lucrurile sunt extrem de clare din punctul său de vedere. Mai precis, într-o perioadă în care principala preocupare a instituției pe care o conduce este modernizarea drumurilor, fiind asfaltate străzi care nu au văzut niciodată această substanță, fiind în plin proces de modernizare strada Grivița, fiind reabilitate multe din străzile din oraș, este firesc interesul și pentru drumul de acces de pe șoseaua care leagă Bucureștiul de Călărași, până la apariția autostrăzii.
Dar lucrările au fost demarate fără obținerea avizelor necesare, iar în aceste condiții continuarea unei asemenea activități este ilegală! “Păi ce facem noi, le solicităm cetățenilor să respecte legea iar noi suntem primii care o încălcăm?!…Este obligația noastră, a tuturor să respectăm legea și toate acțiunile care se fac trebuie să fie cuprinse în normele legale! Ca să nu mai vorbesc despre posibila situație nefericită în care s-ar întâmpla ceva, iar responsabilitatea s-ar îndrepta către noi, în mod direct! Deci repetăm , deși credeam că este evident – vrem ca drumul să fie modernizat, dar numai atunci când există avizele necesare”

CONSILIUL JUDEȚEAN DOREȘTE MODERNIZAREA ACCESULUI ÎN ORAȘ!

Firesc, așa cum este normal pentru orice act de presă responsabilă l-am contactat și pe președintele Consiliului Județean, Vasile Iliuță, pentru a reflecta și punctul său de vedere:
-Vă spun sigur că nu mai înțeleg nimic! Dacă mie, ca primar, îmi venea Consiliul Județean și îmi făcea o lucrare, atribuia bani pentru localitatea mea, eram în culmea fericirii și mulțumeam! Aici am întâlnit o reacție negativă din partea domnului Drăgulin ! Am avut mai multe discuții, când am înțeles că solicită o legalitate totală m-am conformat, am prezentat toate avizele solicitate, după ce le-am prezentat pe toate mi s-au mai solicitat alte trei! Acum cere expertiză! În condițiile în care proiectantul a parafat această lucrare! Eu zic că am respectat toată legislația, dar am deranjat pentru că am pornit acest proiect!
Este vorba despre lărgirea drumului atât de necesar atâtor oameni din Călărași! Cât despre zvonurile că pe terenul respectiv s-ar afla terenuri aflate în proprietatea mea, iarăși este o minciună! Eu am teren în cu totul altă parte a combinatului, nu la drum! Încă mai sper, dar dacă nu vom fi lăsați vom acționa în consecință – respectiv când mi se va confirma că există o plângere penală, voi face niște benere uriașe pe care le voi afișa ca să vadă toată lumea ca s-au oprit lucrarea din cauza unei plângeri penale!…

DESIGUR, AICI APAR ȘI ALTE PROBLEME…

Ca în toate situațiile controversate și aici avem o grămadă de elemente, de la o realitate pe care o susțin reprezentanții instituției județene care afirmă că ar avea toate documentele necesare, dar Primăria se opune, până la acuzațiile de incompatibilitate și de interese personale în legătură cu proprietate asupra terenurilor achiziționate pentru realizarea acestui obiectiv! Este motivul pentru care s-au generat o grămadă de comentarii, multe dintre ele putând fi acoperite de realitate, în condițiile în care o cercetare completă asupra cazului se impune!

ȘEFUL POLIȚIEI S-AR FI INTERESAT ȘI EL DE ACEST CAZ!

Așa cum ați aflat, probabil, fostul șef al Poliției județene, comisarul șef Marian Iorga s-a reîntors la Călărași, în condițiile în care, spun gurile rele domnia sa fusese promovat tocmai pentru a fi îndepărtat! Acum când datele problemei s-au schimbat la nivel politic, Iorga a revenit la Călărași și există bănuieli că vor fi declanșate o serie de acțiuni întru respectarea legalității chiar de către instituția poliției!
Va fi sau nu va fi, rămâne de văzut, cert este că din informațiile noastre, comisarul șef s-ar fi interesat de acest caz, în condițiile în care există prezumția de încălcare a legii! De aici lucrurile luând-o pe un alt făgaș, mult mai complicat!…

ȘI TOTUL SE ÎNTÂMPLĂ ÎN INTERIORUL PNL!

Pe de altă parte, desigur, nu poți să nu observi că atât primarul, cât și președintele Consiliului Județean fac parte din același partid, PNL! Desigur, cu deja mult comentata proveniență din cele două partide adversare până la fuziune, PNL și PDL!Iar lipsa unei liniști normale fiind prezentată de noi sub faimoasa formulă –“Nu-i pace sub măslini”!
Acuma, totuși, când se apropie trei rânduri de alegeri, din care cele din 2020 sunt decisive, ar fi necesară punerea batistei pe țambal și a unei frâne pe toate aceste acțiuni tensionate, nu de alta dar rezultatele finale ale alegerilor pot fi influențate, cu acuzații de trădare cum au mai fost!…

SĂ FIM BINE ÎNȚELEȘI – DRUMUL DE LA INTRAREA ÎN ORAȘ TREBUIE MODERNIZAT!

Așa cum am spus-o de la bun început nu suntem partizanii nimănui, doar ai intereselor cetățeanului! Iar interesele oamenilor din Călărași sunt legate și de acest drum care leagă toată partea vestică a județului de municipiul reședință de județ și care trebuie dusă la nivelul necesar, adică al mileniului III și nu al unei alei din ceea ce-a fost, odată, Combinatul Siderurgic de la Călărași!

COMUNICAT DE PRESĂ PRIVIND LUCRĂRILE LA DRUMUL DE ACCES DIN INCINTA SIDERCA(DJ 306A)

PrimăriaMunicipiului Călărași vine cu precizări legate de lucrările ladrumul de acces din incinta Siderca (DJ 306A).
În data de 03.07.2019 Consiliul Județean Călărași a solicitat emiterea unui certificat de urbanism ”Îmbunătățirea infrastructurii rutiere a drumului județean 306A în vederea asigurării accesului în municipiul Călărași”. În data de 09.07.2019, Primăria Municipiului Călărași a emis certificatul deurbanism nr. 401 prin care au fost solicitate Consiliului Județean Călărași următoarele: dovada titlului asupra imobilului, avize, acorduri și documentații specifice în vederea emiteriiautorizației de construcție.
În condițiile emiterii certificatului de urbanism, care în conformitate cu dispozițiile art.30 alin.1 din Ordinul 839/2009 este actul de informare al autorității administrației publice competente să emită autorizații de construire, iar în raport de prevederile art.19 alin. 4 din același act normativ, nu ține loc de autorizație de construire și nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcții, a fost efectuat un control prin care s-a constatat că asupra tronsonului de drum cuprins între Siderca și DN3B s-au efectuat lucrări de construire fără a deține autorizație de construire. Astfel, a fost emisă adresa nr.31802/09.07.2019, înregistrată la Consiliul Județean Călărași sub numărul 12004/10.07.2019 prin care s-a dispus oprirea lucrărilor până la obținerea autorizației de construire și informarea tuturor persoanelor implicate (constructor și proiectant) evitându-se astfel aplicarea sancțiunilor legale.
Conform dispozițiilor art.1 alin.1 din Legea 50/1991 republicată, cumodificările și completările ulterioare, executarea lucrărilor de construcții este permisă numai pe baza unei autorizații de construire sau de desființare, emisă în condițiile prezentei legi, la solicitarea titularului unui drept real asupra unui imobil-teren și/sau construcții – identificat prin număr cadastral, în cazul în care legea nu dispune altfel.
De asemenea, prevederile art.2 alin.1 din prezenta lege, dispune că autorizația de construire constituie actul final de autoritate al adminsitrației publice locale pe baza căruia este permisă executarea lucrărilor de construcții corespunzător măsurilor prevăzute de lege referitoare la amplasarea, conceperea, realizarea, exploatarea și postutilizarea construcțiilor.
În conformitate cu adresa 35196/30.07.2019 prin care solicităm ca Inspectoratul de Stat în Construcții să ne comunice acordul instituției pentru intervenție asupra drumurilor, I.S.C. ne răspunde prin Inspectoratul Județean de Construcții Călărași următoarele:
”Nu s-a solicitat până la înregistrarea prezentei adrese, acordul I.S.C. privind intervenții asupra construcțiilor existente referitoare la obiectivul ”Îmbunătățirea infrastructurii rutiere a drumului județean 306A în vederea asigurării accesului în municipiul Călărași”. Drept urmare, ținând seama de competențele conferite prin art.27, alin.1, respectiv art.28, al.1 din Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată cu modificările și completările ulterioare, primarul municipiului Călărași, reprezentat prin compartimentul de specialitate cu atribuții de control, va lua toate măsurile legale privind începerea execuției lucrărilor deconstrucții, la obiectivul în cauză, fără să se fi obținut autorizația de construire.”
Indiferent de consecințe, omul Drăgulin își asumă prejudiciile de imagine aduse prin acest incident. Primarul Municipiului Călărași nu se împotrivește dezvoltării și modernizării acestui drum, singura condiție fiind ca dezvoltarea și modernizarea să fie făcută în conformitate cu legislația în vigoare a acestei țări.
În baza răspunsului I.S.C., primarul prin aparatul de specialitate are obligativitatea respectării și aplicării prevederilor legislative.
”Nu accept și nu voi accepta niciodată ca persoane juridice, indiferent de sursa de finanțare, să obțină privilegii în detrimentul altor persoane fizice sau juridice. Indiferent de coloraturile politice sau eventuale alianțe, omul politic Drăgulin și cu siguranță Partidul Național Liberal nu vor accepta eludări ale legii și privilegii politice” – primarul municipiului Călărași, Daniel Ștefan Drăgulin.

CONTRELE CONTINUĂ! ILIUȚĂ VREA SĂ ÎI CEDEZE DRUMUL LUI… DRĂGULIN!

„Sunt extraordinar de dezamăgit! Eu am crezut că cine vine într-o funcţie publică, are strict în vedere realizarea obiectivelor asumate. Uite că Dumnezeu ne-a ajutat!Domnul Drăgulin a devenit primar iar eu preşedinte de Consiliu Judeţean. Au fost multe promisiuni pe care le-am făcut şi pe care trebuie să le ducem la îndeplinire.
Acel drum de incintă a intrat în programul meu după ce în 2015 am făcut diligenţele pe lângă preşedintele Filipescu şi primarul Drăgulin ca în contul datoriilor pe care Siderca le are faţă de cele două instituţii să preia acel drum uzinal, semnând procesul verbal de compensare. Repet, Primăria şi Consiliul Judeţean aveau creanţe de încasat de la Siderca! Ei bine acest lucru nu s-a întâmplat, ei nefiind de acord să semneze procesul verbal de compensare. În 2015 s-a modificat legea iar AVAS e nevoit să scoată la vânzare imobilele deţinute. Statul e obligat să încaseze şi ultimul bănuţ din ceea ce deţine. Eu vreau să fac drumul pentru cetăţeni. Până la ora actuală, am avut 4 întâlniri cu primarul, toate aceste întâlniri s-au finalizat cu promisiuni neonorate. M-am trezit în situaţia actuală… Am făcut repararea drumului întocmind în acest sens o ducumentaţie. Primarul a spus că nu-i de acord şi va interveni să oprească lucrările. Legea 50 pe care o invocă, e clară, nu lasă loc de interpretări: poate să oprească această lucrare! Noi am depus toată documentaţia pentru obţinerea autorizaţiei de construire, am respectat ce a zis domnia sa. Acum ne-a respins toată documentaţia, fără să ofere şi o soluţie. Nu ne-a precizat şi de ce ne-a refuzat eliberarea autorizaţiei.
La ora actuală am avea o soluţie foarte simplă. Să transferăm acest drum către Primăria Călăraşi care să identifice o soluţie. Cetăţenii să judece municipalitatea de ce nu m-a lăsat să finalizez lucrările la acel drum. Această declarație o fac către dumneavoastră, pe care să o promovaţi în spaţiul public. Domnule primar Drăgulin, vă dau acest drum în proprietatea municipiului şi vă rog frumos să duceţi promisiunea electorală la capăt. Eu am încercat, dumneavoastră nu m-aţi lăsat să finalizez lucrările. Avem act de proprietate pe el, îl dau în proprietatea municipiului Călăraşi” – a declarat președintele Consiliului Județean, Vasile Iliuță.

DANIEL DRĂGULIN – “POLITICA SE FACE PENTRU CETĂȚENI DAR NUMAI CU RESPECTAREA LEGII”

Firesc, în urma declarațiilor președintelui Consiliului Județean l-am contactat și pe primarul municipiului Călărași care a făcut următoarele precizări:
„Politica se face pentru cetățeni dar numai cu respectarea legii. Fiecare proiect gândit pentru comunitate trebuie să treacă prin niște etape legale care nu pot fi sărite doar pentru a atrage capital politic. Pentru acest drum de acces în municipiul Călărași, cei de la Consiliul Judetean au o strategie, modernizarea lui venea în completarea proiectului nostru ce prevede, cu ajutorul fondurilor europene, resistematizarea intrării în oraș. Suntem în această situație din cauza că unele etape nu au fost făcute la timp și în mod legal, iar eu nu-mi pot asuma o eventuală preluare a acestui drum decât în momentul îndeplinirii legalității. Dezavuez toate minciunile pe care unii le propagă pe marginea acestui subiect și am încredere că oamenii vor vedea adevărul așa cum este el, că oamenii vor fi de partea binelui.”