UNII POLIŢIŞTI LOCALI SUNT MAI MULT… MILIŢIENI?!

SCANDALUL „POLIŢIŞTII LOCALI- ÎN PIAŢĂ!”- UN COMUNICAT, NU UN RĂSPUNS!…
După ce am publicat materialul privind situaţia din „Piaţa BIG”, în care au fost implicaţi patru poliţişti de la Poliţia Locală Călăraşi, nu am primit niciun răspuns din partea instituţiei! Deşi l-am solicitat!… În schimb, un cititor, ne-a trimis comunicatul pe care conducerea Poliţiei Locale din Călăraşi l-a făcut public pe site-ul instituţiei. Pe care l-am preluat şi îl publicăm, chiar dacă el nu a fost emis instituţiei noastre!

COMUNICAT
Poliţia Locală Călăraşi aduce la cunoştinţă cetăţenilor oneşti din acest municipiu, că în urma controlului executat în ziua de 27.07.2016, în Piaţa BIG- Orizont au fost constatate următoarele nereguli:
1.Comercianţi fără atestate de producător – 15;
2.Comercianţi care nu au verificare metrologică la cântare- 35;
3.Comercianţi care au expus mărfuri înafara tarabei, ocupând astfel un spaţiu mai mare decât cel stabilit prin contract şi pentru care plăteşte taxă- 20;
4.Comercianţi care nu aveau expus corect preţul produselor- 5;
5.Comercianţi care nu aveau expuse datele de identificare ale firmelor- 15;
6.Comercianţi care nu aveau viza semestrului II pe atestatele de producător- 44;
7.Comercianţi care nu aveau plătită taxa forfetară- 14;
Comercianţii verificaţi au fost avertizaţi verbal asupra constatărilor făcute, iar în cazul în care nu se vor conforma se va lua măsura sancţionării contravenţionale.
În conformitate cu reglementările stabilite de Art. 10.din Legea nr.155/2010 – a poliţiei locale, în domeniul activităţii comerciale, poliţia locală are următoarele atribuţii:
a)acţionează pentru respectarea normelor legale privind desfăşurarea comerţului stradal şi a activităţilor comerciale, respectiv a condiţiilor şi a locurilor stabilite de autorităţile administraţiei publice locale;
b)verifică legalitatea activităţilor de comercializare a produselor desfăşurate de operatori economici, persoane fizice şi juridice autorizate şi producători particulari în pieţele agroalimentare, târguri şi oboare, precum şi respectarea prevederilor legale de către administratorii pieţelor agroalimentare;
c)verifică existenţa la locul de desfăşurare a activităţii comerciale a autorizaţiilor, a aprobărilor, a documentelor de provenienţă a mărfii, a buletinelor de verificare metrologică pentru cântare, a avizelor şi a altor documente stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale;
d)verifică respectarea normelor legale privind comercializarea obiectelor cu caracter religios;
e)verifică respectarea normelor legale privind amplasarea materialelor publicitare şi a locurilor de comercializare a produselor din tutun şi a băuturilor alcoolice;
f)verifică respectarea prevederilor legale privind orarul de aprovizionare şi funcţionare al operatorilor economici;
g)identifică mărfurile şi produsele abandonate pe domeniul public sau privat al unităţii administrativ-teritoriale şi pe raza sectoarelor municipiului Bucureşti sau pe spaţii aflate în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale ori a altor servicii/instituţii de interes local şi aplică procedurile legale de ridicare a acestora;
h)verifică respectarea regulilor şi normelor de comerţ şi prestări de servicii stabilite prin acte normative în competenţa autorităţilor administraţiei publice locale;
i)cooperează şi acordă sprijin autorităţilor de control sanitar, de mediu şi de protecţie a consumatorilor în exercitarea atribuţiilor de serviciu specifice domeniului de activitate al acestora;
j)verifică respectarea obligaţiilor ce revin operatorilor economici cu privire la afişarea preţurilor, a produselor comercializate şi a serviciilor şi sesizează autorităţile competente în cazul în care identifică nereguli;
k)verifică şi soluţionează, în condiţiile legii, petiţiile primite în legătură cu activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii desfăşurate în locuri publice cu încălcarea normelor legale;
l)constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale specifice realizării atribuţiilor prevăzute la lit. a)-j), stabilite în sarcina autorităţilor administraţiei publice locale.
Director Executiv
Direcţia Poliţia Locală Călăraşi
Daniel ANGHEL

AŞADAR, NOI NU SUNTEM DE BUNĂ CREDINŢĂ?!…
Aşa reiese, din preambulul acestui material. Pe care vă lăsăm pe dumneavoastră să-l comentaţi- aşteptând punctele dumneavoastră de vedere! Cu toate acestea, nu putem să nu facem câteva remarci:
1.Domnule comandat al Poliţiei Locale, domnule Anghel, noi am întrebat, concret- de ce nu aveau niciun document şi nu au putut prezenta niciun document, atunci când le-a fost solicitat- dacă se aflau într-un control comandat?!…
2.De ce nu era niciun reprezentant al pieţei, în acel control?! Aşa cum era firesc, normal şi chiar legal?!…
3.Chiar nu v-a scos din sărite imaginea că un reprezentant al Poliţiei Locale fuma, în timpul controlului, iar când şi-a terminat ţigara a aruncat-o pe jos şi a strivit-o cu piciorul?! Noi credem că aia e prima atribuţie a Poliţiei Locale- supravegherea ordinii şi curăţeniei în oraş!
4.Dacă tot aţi răspuns la astea, răspundeţi şi la controalele alea aberante cu echipele de circulaţie, ale Poliţiei Locale! Care stau la pândă să vadă dacă se cedează trecerea pietonilor, la punctul de trecere dinaintea intersecţiei străzii Bucureşti cu bulevardul Cuza-Vodă. Fără să bage de seamă că exact în acea intersecţie circulaţia se blochează, aberant, iar maşinile stau, zeci de minute, până întră în circulaţie! Chiar nu vi se pare aberant ca Poliţia Locală să pândească, în loc să intervină şi să decongestioneze circulaţia? Aceasta fiind atribuţia ei, dacă tot s-a băgat şi la Circulaţie?!…
5.Ne adresăm primarului Daniel ?tefan Drăgulin, solicitându-i un punct de vedere asupra comportamentului aberant al celor de la Poliţia Locală! Ei nu trebuie să deranjeze lumea, ei trebuie să protejeze liniştea oraşului! Ceea ce, atunci, în „Piaţa BIG”- NU AU FĂCUT!

DAR IATĂ ŞI COMENTARIILE DOAMNEI DEPUTAT MARIA DRAGOMIR!
Firesc, am contactat-o şi pe doamna Maria Dragomir căreia i-am solicitat punctul de vedere în acest caz:

DEPUTATA MARIA DRAGOMIR: „AM AVUT SENZAŢIA, ULUITOARE, CĂ POLIŢIA LOCALĂ CONTROLA DE FAPT… PRIMĂRIA!…“
Iată comentariul doamnei Maria Dragomir, deputat de Călăraşi, după incidentul din piaţă:
„-Absolut întâmplător am ajuns în piaţă, în momentul în care se desfăşurau aceste evenimente. Am văzut gălăgie, am văzut oameni revoltaţi şi m-am pomenit cu o serie de oameni care lucrează în piaţă adresându-mi-se: „doamna deputat, veniţi, să vedeţi ce se întâmplă!” În primul moment le-am explicat că nu sunt atribuţiunile mele să intervin în asemenea cazuri. Dar, când am văzut atitudinea atât de ostilă, demonstrativă, de spectacol a reprezentanţilor Poliţiei Locale- se purtau ca nişte… miliţieni! ?i atunci, firesc, i-am întrebat ce caută acolo? Mi-au spus că sunt mai multe situaţii în neregulă, că sunt unii care au câte şapte tarabe şi plătesc doar pentru una singură! Lucru potenţial adevărat, dar, atunci i-am întrebat dacă au făcut, vreodată un raport, la Primărie, să informeze în legătură cu ceea ce se întâmplă, în piaţă!
Ca să nu spun că m-am mirat de situaţia, practic, uluitoare- aveam senzaţia că Poliţia Locală controlează, de fapt, Primăria! Desigur, atitudinea lor de tipul: „Noi avem dreptul! ?i nu trebuie să prezentăm niciun document!” M-a stupefiat! Păi şi când te opreşte Poliţia, pe stradă, când eşti la volan, ai dreptul să-i ceri legitimaţia să vezi cine este! Ei au refuzat să se legitimeze, au refuzat să prezinte vreun document de control! Ba, în inocenţa lor, au mai spus o mare prostie: „Ce document să vă arătăm, ce, noi suntem de la ANAF?” Păi tocmai ăia de la ANAF aveau dreptul să facă ceea ce făceau miliţienii noştrii, locali! Care nu prezentau documente, cum prezintă ăia de la ANAF!
Pe de altă parte m-a mirat foarte tare când am văzut că nu era niciun reprezentant al Pieţei, acolo! Nu domnul Manea… nimeni altcineva! Păi tu vii la mine, în casă, în control şi vii de capul tău, când eu nu sunt acasă?!…
M-a deranjat atitudinea lor, faptul că acel poliţist fuma, ostentativ, după care a aruncat ţigarea pe jos, m-a stupefiat! Păi tocmai asta trebuie să sancţioneze Poliţia Locală- dacă se face murdărie în locurile publice! Nu să o producă!…
Desigur, după ce am văzut şi aşa-zisul răspuns al domnului Anghel care îi acuză de neonestitate pe cei care au constatat ce se întâmpla acolo, mi-am pus şi alte semne de întrebare. Şi cred că domnul primar Drăgulin trebuie să intervină, pentru atitudinea lor!…“