UNIVERSITATEA POPULARĂ „PETRE V. HANEŞ“- RENAŞTE!

Întrucât după decesul domnului Gheorghe Nuţă, Universitatea Populară „Petre V. Haneş” a intrat într-un con de umbră, nemaidesfăşurând nici un fel de activitate, din iniţiativa domnului NICOLAE DRAGU Preşedintele Filialei Călăraşi a Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor „Regina Maria”, sâmbătă, 11 februarie 2017, s-a desfăşurat şedinţa de reconstituire a Consiliului Senatului Universităţii şi alegere a Consiliului de conducere, astel încât Universitatea Populară „Petre V. Haneş” să-şi poată relua activitatea.
Au răspuns chemării fostului edil al oraşului, dr.Ghiţă Liviu vicepreşedinte al Colegiului medicilor Filiala Călăraşi, prof.Ion Cătălin, prof.Nicolae Ţiripan, preoţii Pârvulescu Ciprian şi Pavel Dorin, criticul de artă Dincă Amelia, ing.Buzea Mircea, ing.Claudia Stanca şi Dragoş Coman viceprimar al municipiului Călăraşi.
Pe lângă cei amintiţi, Consiliul Senatului mai cuprinde pe Ivanciu Viorel viceprimar al municipiului Călăraşi, dr.Olteanu Doina preşedintele Colegiului medicilor Filiala Călăraşi, Rădulescu Gabriel economist, dr.Paciu Valeriu, protopop Ilie Ramon Eugen, prof.dr.Constantin Tudor Inspector General Şcolar, prof.dr.Sorin Danciu directorul Direcţiei de Cultură şi Patrimoniu, Muşat Emil- jurist.

CONDUCERE NOUĂ A UNIVERSITĂŢII
Conducerea nou aleasă a Universităţii Populare „Petre V.Haneş” este formată din: prof.ION CĂTĂLIN rector, dr.Ghiţă Liviu, preot Ciprian Pârvulescu şi Dragoş Coman prorectori şi ing.Claudia Stanca secretar ştiinţific.
Preşedinte de onoare al Universităţii a fost ales ec.Iliuţă Vasile Preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi.
Noua conducere, cu sprijnul membrilor Senatului Universităţii şi nu numai, îşi propune ca prin manifestările şi acţiunile ce vor fi organizate, în regie proprie sau în colaborare cu alte asociaţii sau instituţii, să facă din Universitatea Populară „Petre V. Haneş” un aşezământ cultural apreciat şi respectat de către călărăşeni.