VESTE BUNĂ PENTRU TINERELE MAME- DE LA 1 IULIE- CREŞTE INDEMNIZAŢIA PENTRU ÎNGRIJIREA COPILULUI

În Şedinţa de Guvern din data de 22 iunie 2016 a fost aprobată Hotărârea Guvernului pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.52/2011.
Astfel, Guvernul României prin Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială îşi respectă angajamentele în favoarea adoptării şi implementării unor politici specifice de asistenţă socială pentru stimularea creşterii natalităţii, ocrotirea copilului, protecţia familiei şi asigurarea unui nivel de trai decent.
Noua Hotărâre de Guvern aduce schimbări majore prin care se suplimentează în mod semnificativ beneficiile privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor şi în acelaşi timp contribuie în mod real la simplificarea procedurilor administrative în relaţia cu cetăţenii, la reducerea numărului de documente şi a timpului necesar pentru obţinerea beneficiilor.
Normele metodologice adoptate în data de 22 iunie 2016 care stabilesc procedurile de acordare a indemnizaţiei pentru creşterea copilului se aplică noilor drepturi ce vor fi solicitate după data de 01 iulie 2016.
Pentru beneficiarii aflaţi în plata indemnizaţiei lunare pentru creşterea copiilor în vârstă de până la 1 an sau în plata stimulentului de inserţie, precum şi cei aflaţi în concediu fără plată pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, procedura de prelungire/reluare a concediului şi a indemnizaţiei aferente, în baza art.III alin.2 din Legea nr.66 din 2016, se aprobă prin ordin al ministrului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.
Persoanele aflate în plata indemnizaţiei lunare pentru creşterea copiilor în vârstă de până la 2 ani beneficiază din oficiu de majorarea cuantumului indemnizaţiei. Aceste persoane NU TREBUIE să depună documente suplimentare întrucât majorarea cuantumului indemnizaţiei lunare se va face automat, pe baza documentelor existente la dosar, începând cu dreptul aferent lunii iulie 2016, plata acestor drepturi urmând să se facă începând cu luna august 2016.
Beneficiarii aflaţi în plata indemnizaţiei lunare pentru creşterea copiilor în vârstă de până la 1 an sau în plata stimulentului de inserţie, precum şi cei aflaţi în concediu fără plată pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani şi care doresc modificarea opţiunii prin prelungirea/ reluarea concediului şi plata indemnizaţiei lunare vor trebui să depună cerere tip şi acte doveditoare privind suspendarea realizării de venituri supuse impozitului, care se transmit prin e-mail, poştă sau se depun la sediul Agenţiei pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Judeţeană Călăraşi , care efectuează plata. Pentru aceşti beneficiari, majorarea cuantumului indemnizaţiei aferente se face pe baza documentelor depuse iniţial.
Formularul cererii tip va fi disponibil imediat după publicarea în Monitorul Oficial, prin publicarea pe site-ul ANPIS/ AJPIS/ APISMB.
Pentru persoanele aflate în plata stimulentului de inserţie care nu doresc modificarea opţiunii, majorarea cuantumului şi prelungirea perioadei de acordare a stimulentului de inserţie până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani, respectiv 4 ani în cazul copilului cu handicap, se va face în mod automat.

tabel indemnizatii mame

Schimbările importante privind majorările de cuantum ale beneficiilor se reflectă în faptul că:
-limita minimă a indemnizaţiei creşte la 85% din salariul minim brut pe ţară garantat în plată, respectiv 1.063lei (1.250 lei reprezintă salariul minim) faţă de 600 lei, cât este în prezent;
-limita maximă a indemnizaţiei este eliminată, aceasta urmând să fie calculată la 85% din veniturile nete realizate;
-stimulentul de inserţie se stabileşte la 50% din indemnizaţia minimă, respectiv va creşte de la 500 lei la 532 lei.
Prin Legea nr. 66/2016 au fost aduse o serie de modificări programului de acordare a concediului şi indemnizaţiei pentru creşterea copiilor, respectiv:
– perioada de eligibilitate stabilită la 12 luni în ultimii 2 ani înainte de naşterea copilului;
– o singură variantă de concediu până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap;
– eliminarea legăturii cuantumului indemnizaţiei/stimulentului de inserţie cu indicatorul social de referinţă (ISR), a cărui valoare este 500 de lei;
– limita minimă a indemnizaţiei creşte de la 1,2 ISR (600 lei) la 85% din salariul minim brut pe ţară garantat în plată, respectiv 1.063 lei (1.250 lei salariul minim);
– eliminarea limitei maxime a indemnizaţiei, aceasta urmând să fie calculată la 85% din veniturile nete realizate;
– stabilirea stimulentului de inserţie la 50% din indemnizaţia minimă, respectiv de la 500 lei la 532 lei (1.063 indemnizaţia minimă);
– prelungirea acordării stimulentului de inserţie cu încă un an, în cazul celor care se întorc la activitatea profesională cu cel puţin 60 zile înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 2 (3) ani;
– eliminarea condiţiei de plată a impozitelor şi taxelor locale de menţinerea dreptului la indemnizaţia de creştere a copilului;
– majorarea cuantumului indemnizaţiei acordată persoanei care are în întreţinere un copil cu handicap şi care solicită acordarea concediului pentru creşterea copilului cu vârsta cuprinsă între 3 ani şi 7 ani, de la 450 lei la 1.063 lei;
– introducerea unei noi indemnizaţii care se acordă persoanelor active pe piaţa muncii care au copii cu handicap în întreţinere şi care solicită program de lucru redus. Noua indemnizaţie se stabileşte la 50% din indemnizaţia minimă, respectiv 532 lei;
– majorarea indirectă cu aproximativ 5% a cuantumurilor sprijinului acordat persoanelor care au întreţinere copii cu handicap sau persoanelor cu handicap care au copii în întreţinere ca urmare a raportării acestui sprijin la indemnizaţia minimă.