VORBA SĂPTĂMÂNII “PRE MULŢI AM SĂ POPESC ȘI EU!” …

Știți ce moment istoric se ascunde în spatele formulei rostite de Lăpușneanu, în celebra nuvelă: „De mă voi scula, pre mulți am să popesc și eu! …”?
Aflați acum – atunci s-a născut … familia Popescu!