ANUNT DE MEDIU

Beneficiarul S.C. LAND BUCIUMENI S.R.L., cu sediul in mun. Bucuresti, str. Drumul Gilaului, nr. 11k anunta decizia privind etapa de incadrare a planului / programului ‚,PUZ-CONSTRUIRE HALA CEREALE” amplasat in jud. Calarasi, oras Budesti, sat Buciumeni, nr. cad. 20728, nr. cf. 20728, tarla 2, parcela 2.

Documentatia se supune procedurii de adoptare:

-fara aviz de mediu conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, cu modificările şi completările ulterioare;

-fara evaluare adecvata conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare.

Informatii privind potentialul impact asupra mediului al planului / programului propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Calarasi, sos Chiciu, nr. 2, de luni pana vineri, orele 10 – 14.

Observatiile publicului se primesc zilnic, sub semnatura si cu date de identificare, la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Calarasi, timp de 10 zile calendaristice de la data publicarii.