PROIECTUL ERASMUS PLUS ȘANSE PENTRU SUCCES OPORTUNITATE PENTRU SCHIMBARE ÎN ȘCOALĂ

Despre nevoia de schimbare și racordare a educației la cerințele unei lumi în continuă evoluție se vorbește enorm în ultima vreme. Școala românească aruncă ocheade pline de interes teoriilor și practicilor educaționale vestice de succes, încercând, în același timp să-și păstreze miezul valoros al tradițiilor școlii autohtone.

Liniile de finanțare Erasmus Plus, adresate școlilor sau tinerilor, reprezintă, în acest sens, un potențial semnificativ de schimbare, prin deschiderea generoasă către competențele secolului XXI. Aceasta deschidere este dublată de o reflecție asupra posibilităților reale de preluare și adaptare locală a unor strategii și metode care funcționează bine în școlile occidentale. De la Titu Maiorescu încoace știm cu toții că formele fără fond sunt găunoase și că orice învățare trebuie să se plieze pe nevoile autentice ale sistemului nostru.
De aceea, ne bucurăm foarte mult că, în anul școlar precedent, Liceul Tehnologic nr. 1 Fundulea a câștigat proiectul Erasmus Plus Șanse către SucCES, care are ca scop dezvoltarea competențelor personalului didactic pentru asigurarea unei educații incluzive, până în septembrie 2020.

În ce constă proiectul?
O echipă din 14 profesori a vizitat școli din Finlanda și Marea Britanie, pentru a descoperi strategii de abordare a copiilor cu cerințe educaționale speciale, (CES) angajându-se ca ulterior, pornind de la cele învățate/explorate pe parcursul formării să implementeze în școală proiecte și metode care să crească gradul de integrare școlară și socială al elevilor cu CES. Cadrele didactice implicate în proiect acoperă toate nivelurile educaționale, de la preșcolar la liceu, întrucât elevii cu nevoi speciale se regăsesc în fiecare ciclu școlar.

De ce cursuri în străinătate?
Formarea inițială a profesorilor de la noi nu abordează aspecte legate de educația pentru copiii cu CES și majoritatea cursurilor disponibile la nivel național sunt, în mod deosebit, teoretice și legislative. În acest context, să învățăm ce fac bun țări cu tradiții recunoscute în domeniu, adaptând totul nevoilor noastre insitituționale ni s-a părut cu adevărat o soluție de succes. Astfel, șapte colegi au participat între 5 – 9 mai 2019, la cursul Every pupil is important (Fiecare copil este important) din Finlanda, unde au explorat modalitatea de abordare a copiilor cu nevoi speciale din sistemul finlandez de educație, considerat exemplar la nivel mondial și din punctul de vedere al incluziunii. Cursurile au prevăzut vizitarea unor spații de învățare, prezentarea sistemului finlandez de educație, modalități de lucru în clasele unde învață elevi cu dizabilități, abordarea psihologică a unor situații din clasă, noțiuni despre dislexie și alte dificultăți de învățare.

Bucuria la școală – urmărită de programa școlară finlandeză
Colegii noștri au descoperit că școlile finlandeze beneficiază de o autonomie locală mult mai mare, că bucuria și jocul fac parte din programă și că se pune un accent deosebit pe dezvoltarea emoțională a copiilor și pe exersarea unor abilități de viață. De asemenea, există mult mai multe activități de mișcare în aer liber sau lecții comune între clase, dar și o selecție extrem de riguroasă a profesorilor care intră în sistem. Toate acestea sunt însoțite de dotări corespunzătoare, de numeroase spații de relaxare pe holuri și în biblioteci, beneficiind de sprijin consistent din partea tuturor factorilor de decizie locali și de o colaborare strânsă între ei și școală.

Sistemul britanic – empatia și bunătatea la fel de importante în școală precum rezultatele la examene
Echipa din Marea Britanie a participat în perioada 5 – 11 mai la cursul: Support for children with special educational needs (Sprijin pentru copiii cu nevoi educaționale speciale). Cursurile au vizat prezentarea sistemului educațional britanic, vizita în patru școli cu abordări diferite ale elevilor cu CES, tratarea diversității și a egalității în context educațional, întâlniri și discuții cu asociații de sănătate mintală care sprijină efortul școlilor. Și echipa din Marea Britanie a fost impresionată de accentul deosebit pus pe dezvoltarea empatiei și a abilităților sociale, pe încurajarea elevilor să se implice de mici în activități de voluntariat, pe respectul acordat regulilor și consecvenței în a le aplica. Acestea conduc, printre altele, la absența fenomenului de abandon școlar, pentru că părinții sunt pasibili cu închisoarea dacă nu-şi trimit copiii la cursuri. Nu în ultimul rând, e remarcabil modul cum sistemul britanic valorizează diferențele și spiritul tolerant față de celălalt.

Ce putem prelua în școala noastră?
În acord cu strategia noastră instituțională și cu recomandările la nivel județean, național și european, din cele învățate la cursurile din Finlanda și Marea Britanie, ne propunem să implementăm următoarele măsuri: să atragem voluntari/proiecte/colaborări care să ne ajute în nevoia tot mai mare de consiliere acordată elevilor ,dar și profesorilor care lucrează cu elevi cu CES. De asemenea, ne dorim să exploatăm spațiul generos de care beneficiază campusul Liceului Tehnologic Fundulea, pentru a dezvolta abilități de viață în rândul elevilor noștri, o miză foarte importantă în cazul elevilor cu dificultăți de învățare fiind integrarea lor socială.
Ne dorim, în plus, să organizăm anumite spații de relaxare pe holuri – biblioteci, spații de liniște în afara clasei. Lucrăm, între timp, la un sistem mai bun de monitorizare a cazurilor cu CES, care să conducă spre soluții mai bune în abordarea lor și la elaborarea unor materiale de bune practici, pe care să le putem împărtăși. Nu în ultimul rând, implementăm o strategie de lucru bazată pe o mai bună colaborare între cadrele didactice, cooptarea părinților în activități comune de învățare și de lucru cu psihologi și organizarea în comunitatea din Fundulea a unor evenimente care să dezvolte spiritul incluziv și non-discriminatoriu.
Toate aceste inițiative sunt posibile cu implicarea unei echipe dedicate de manageri și cadre didactice și cu sprijinul financiar obținut în cadrul proiectului Erasmus Plus, dar și prin atragerea altor finanțări, complementare.

Ivona Munteanu, profesoară de limba și literatura română la Liceul Tehnologic nr. 1 din Fundulea