S-A SCHIMBAT CLIMA!… DE ACTUALITATE- FE-MARTIE!

Aceste termen era folosit, cu precãdere, în perioada interbelicã ºi era foarte popular, în rândul tuturor locuitorilor- în speciual în clasa celor sãraci, cu adevãrat sãraci! ªi erau mulþi, unii fiind tentaþi sã spunã „cam ca acuma!“. Nu putem face comparaþia între etape, fiecare zonã a existenþei umane are datele ei, însã, ce sã vezi- realitatea seamãnã!
Despre ce este vorba? Pãi, exista o butadã care circula ºi care spunea cã atunci când þiganu’ (cei mai sãraci, în acea perioadã- astãzi, datele s-au mai schimbat, în legãturã cu anumiþi asemenea conlocuitori), întrebat fiind dacã ºtie care sunt lunile anului, rãspundea cam aºa: „Bineînþeles cã ºtiu: ianuarie… fe-martie… aprilie…“ la care, firesc, era întrerupt ºi întrebat de ce a zis „fe-martie“! Rãspunsul fiind, invariabil: „Pentru cã de februarie mi-e fricã, mâncaþi-aº! În februarie se terminã lemnele, în februarie sunt iernile cele mai grele ºi atunci abia aºtept sã treacã februarie, cã dacã rãsare ghiocelu’, a trecut beleaua iernii!“
Ne-am adus aminte de aceastã butadã în fe-martie 2017! Una dintre zonele cele mai vizibile, temporal, pentru problemele climatice cu care se confruntã România! Mulþi au zis cã a fost o iarnã foarte grea! Ceea ce, pânã la urmã, nu ar fi în totalitate adevãrat- dacã este sã luãm în calcul faptul cã, pânã la începutul lunii ianuarie, zãpada aproape a lipsit! Cu doar câteva excepþii ºi în doar câteva zone… Nebunia a început odatã cu începutul lunii ianuarie ºi a continuat, în luna februarie- de la viscol la… ger! Oamenii au avut probleme, pe de o parte cu facturile la încãlzire (abia în martie vor veni, cele de final de iarnã), ca sã nu mai vorbim de problemele de deplasare, de toate cele fireºti (în România, pentru cã în Norvegia, unde zãpezile sunt de cel puþin 20 de ori mai mari, nu apar asemenea probleme!) mulþi oameni (nu doar þiganii!) au ajuns sã-ºi facã cruce atunci când spun lunile anului ºi sã prefere formula „fe-martie“, pentru a ajunge mai repede în primãvarã!
Desigur, unii vor spune cã iarna, cu adevãrat, va veni pe fondul schimbãrilor climatice când, practic ºi în România vor rãmâne doar douã anotimpuri- iarna (foarte frig!) ºi… vara (foarte cald!)…

Jurnalul de Călărași nr. 2846 din 09 martie 2017